Studentii economisti s-au intalnit cu reprezentantii mediului de afaceri

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică este partener în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri”, cu Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, ce are calitatea de coordonator inter-regional, proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract POSDRU/90/2.1/S/64150. Valoarea totală a proiectului se ridică la 20.941.500 lei, iar perioada de implementare este 01.10.2010 – 30.09.2013.

Potrivit managerului teritorial, prof. univ. dr. Elena HLACIUC, campania PRACTeam – de informare a studenţilor şi a mediului de afaceri cu privire la posibilitatea de a se înscrie în grupurile ţintă ale proiectului strategic „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri”, (acronim: PRACTeam), s-a desfăşurat în perioada 10.12.2010 – 14.01.2011, la sediul universităţilor implicate în proiect: Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor.

Proiectul se adresează următoarelor grupuri ţintă: 162 (54 tutori / an x 3 parteneri) – tutori de practică – angajaţi în cadrul organizaţiilor gazdă pentru practică cu care se vor încheia acorduri de practică; 1620 (180 studenţi x 3 parteneri x 3 ani de implementare a proiectului) – studenţi din ciclul I – studii universitare de licenţă; 810 (90 studenţi x 3parteneri x 3 ani de implementare a proiectului) – studenţi din ciclul II – studii universitare de masterat.

Criteriile de selecţie a grupului ţintă I au fost – tutori din întreprinderi / organizaţii gazdă: recomandarea din partea responsabilului de practică; angajamentul unităţii de practică de implicare în proiectul PRACTeam; decizia de desemnare a tutorelui de către conducătorul unităţii de practică/organizaţiei gazdă; angajamentul de implicare a tutorelui în proiect.

Criterii de selecţie a grupului ţintă II – studenţi ciclul I licenţă: interes şi motivaţie; seriozitate; pregătire; experienţa extracurriculară.

Condiţiile eliminatorii pentru grupul ţintă II: să fie student înmatriculat în anul II de studiu în cadrul programului de studii organizat de universităţile partenere; să nu fie angajat cu contract de muncă, contract civil sau alte forme; să nu beneficieze de finanţare prin alte proiecte pentru efectuarea stagiului de pregătire practică.

Criterii de selecţie a grupului ţintă III – studenţi ciclul II masterat: motivaţie; pregătire; experienţă extracurriculară.

Condiţii eliminatorii pentru grupul ţintă III: să fie student înmatriculat la unul dintre programele de masterat de aprofundare acreditate organizate de universităţile partenere în anul de studiu în care este prevăzută activitatea de practică; să nu fie angajat cu contract de muncă, contract civil sau alte forme; să nu beneficieze de finanţare prin alte proiecte pentru efectuarea stagiului de pregătire practică.

Pentru informaţii suplimentare: www.seap.usv.ro/practeam, www.practeam.ro

loading...