Declaratia-inventar se depune la CAS Suceava pana in 15 februarie

CAS Suceava informează că până pe data de 15 februarie trebuie depuse, la sediul instituţiei, declaraţiile-inventar privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, restante.

„În conformitate cu Ordinul MS/CNAS nr. 53/25/2011, persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator, precum şi persoanele asimilate angajatorilor au obligaţia să depună la casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ-teritorială îşi au sediul social, până la data de 15 februarie 2011, Declaraţia-inventar privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 şi neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali şi soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, precizează şeful CAS Suceava, Victor Cristi Bleorţu.

Potrivit acestuia, declaraţia-inventar se va depune la CAS Suceava la adresa de e-mail declaratie.inventar@cassv.ro, precum şi pe suport de hârtie direct sau prin poştă.

Modelul declaraţiei- inventar este prevăzut in Ordinul menţionat, pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, www.cnas.ro şi pe site-ul CAS Suceava, www.cassv.ro.

Formularul editat, semnat si stampilat se depune la casele de asigurări de sănătate fără a fi însoţit de certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal competent.

loading...