Din mai, spitalele vor fi clasificate in functie de competenta

Din luna mai a acestui an, spitalele se vor clasifica în 5 categorii de competenţă, dacă proiectul Ministerului Sănătăţii privind metodologia de clasificare a spitalelor, supus dezbaterii publice, va fi aprobat. Astfel Spitalul Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava se va încadra la spitalele de categoria a III, deşi conducerea unităţii, dar şi cea a Consiliului Judeţean doresc ca acesta să devină spital clinic. Ministerul Sănătăţii a postat vineri, la adresa de web www.ms.ro, în dezbatere publică, proiectul de Ordin privind metodologia pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă.

Proiectul ministerului conţine metodologia privind clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, precum şi criteriile minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în categoriile de clasificare

„Propunerea de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă, precum şi cea de reorganizare a sistemului spitalicesc, fac parte din strategia Ministerului Sănătăţii de a înfiinţa unităţi sanitare cu nivel I de competenţă. În forma de organizare existentă în prezent, pacienţii nu pot beneficia de tratament într-un spital cu nivel de competenţă foarte înalt deoarece niciun spital nu poate să obţină această categorie. Este necesar ca, cel puţin în cele 6 centre universitare de tradiţie din ţară să putem organiza astfel de unităţi”, a declarat ministrul Sănătăţii, CSEKE Attila.

Conform proiectului de act normativ, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului, spitalele sunt obligate să solicite, în scris, direcţiei de sănătate publică din aria administrativ teritorială unde îşi desfăşoară activitatea, clasificarea în noile condiţii.

Cererea unităţilor este însoţită de o fişă de autoevaluare de a cărei corectitudine şi realitate a datelor înscrise răspunde managerul unităţii solicitante.
Pe baza acestor documente, direcţia de sănătate publică va supune aprobării ministrului Sănătăţii categoria în care spitalul este clasificat.

Potrivit Ministerului, clasificarea spitalelor însemnă creşterea eficienţei funcţionării spitalelor prin evitarea suprapunerilor şi paralelismelor între unităţile spitaliceşti, dar şi asigurarea accesului echitabil al cetăţenilor la serviciile medicale. De asemenea, costurile de tratament vor scade deoarece, odată cu clasificarea în funcţie de competenţă, se va evita internarea la nivele inferioare de asistenţă spitalicească a pacienţilor cu patologii complexe, care nu pot fi rezolvaţi la acel nivel.

Mai mult, clasificarea pe baza acestei metodologii va fi utilizată pentru stabilirea protocoalelor de transfer interspitalicesc pentru cazurile necritice, dar şi pentru planificarea dezvoltării reţelei spitaliceşti în concordanţă cu necesităţile populaţiei. Clasificarea spitalelor va avea un rol esenţial în elaborarea propunerilor de modelare a finanţării suplimentare a spitalelor, pe nivele de competenţă şi performanţă, şi pentru planificarea achiziţiilor de aparatură medicală.

Ministerul Sănătăţii a propus clasificarea spitalelor în 5 categorii:
Spitale de categoria V: nivel de competenţă limitat – spitale care asigură, după caz, următoarele servicii medicale: servicii medicale pentru îngrijirea bolnavilor cronici, servicii medicale într-o singură specialitate sau servicii paleative.

Spitale de categoria IV: nivel de competenţă bazal – spitale care deservesc populaţia pe o rază administrativ-teritorială limitată, pentru afecţiuni cu grad mic de complexitate.

Spitale de categoria III: nivel de competenţă mediu – spitale care deservesc populaţia judeţului din aria administrativ-teritorială unde îşi are sediul şi, doar prin excepţie, din judeţele limitrofe, pentru afecţiuni cu grad mediu de complexitate.

Spitale de categoria II (cu subcategoria II M pentru unităţile monoprofil) : nivel de competenţă înalt – spitale care deservesc populaţia judeţului din aria sa administrativ-teritorială, precum şi din judeţele limitrofe, cu nivel înalt de dotare şi încadrare resurse umane şi care asigură furnizarea serviciilor medicale cu grad mare de complexitate.

Spitale de categoria I (cu subcategoria I M pentru unităţile monoprofil): nivel de competenţă foarte înalt – spitale care asigură asistenţa medicală la nivel regional, deservind populaţia judeţului din aria sa administrativ-teritorială, precum şi alte judeţe, cu cel mai înalt nivel de dotare şi încadrare cu resurse umane şi care asigură furnizarea serviciilor medicale cu grad de complexitate foarte înalt.