Studentii economisti suceveni vor sa cunoasca nevoilor mediului de afaceri


Intră acum și în grupul de

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava- Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică este gazda Workshop-ului PRACTeam – „Identificarea nevoilor cu privire la stagiile de pregătire practică pentru studenţii economişti”, organizat în cadrul proiectului strategic „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (PRACTeam). Scopul organizării acestui eveniment este identificarea nevoilor mediului de afaceri cu privire la stagiile de pregătire practică ale studenţilor economişti prin consultarea reprezentanţilor organizaţiilor partenere de practică cu privire la cerinţele Programei de practică pentru programele de studii de licenţă şi masterat, structura Ghidului de practică al studentului PRACTeam şi nevoile de formare ale tutorilor de practică din organizaţiile gazdă etc.

De asemenea, în cadrul Workshop-ului PRACTeam sunt prezentate şi nevoile studenţilor economişti cu privire la stagiile de pregătire practică identificate ca urmare a interpretării unui număr de peste 500 de chestionare, aplicate studenţilor economişti din anii terminali din cele trei facultăţi partenere, care au realizat stagii de practică în anii precedenţi, precum şi concluziile focus-grupurilor desfăşurate cu studenţii din cele trei facultăţi partenere.

La acest eveniment sunt invitaţi să participe, reprezentanţi ai partenerilor de practică ai Facultăţii de Ştiinţe Economice, tutori de practică şi studenţi economişti de la programele de studii de licenţă şi masterat selectaţi în grupurile ţintă ale proiectului, coordonatori de practică.


Intră acum și în grupul de