Program de burse pentru elevii si studentii cu posibilitati materiale reduse


Intră acum și în grupul de

Pentru al patrulea an consecutiv, Fundaţia Dinu Patriciu oferă elevilor şi studenţilor burse prin programul „Inventează-ţi Viitorul!”, înscrierile realizându-se până pe 15 martie. Fundaţia oferă lunar, pe durata întregului an şcolar sau universitar, 5.000 de burse pentru liceeni, 500 de burse pentru studenţi şi 100 de burse lunare pentru studenţii din Republica Moldova care studiază în România. Cuantumul unei burse pentru liceeni este de 200 de lei pe luna, iar pentru studenţi de 300 de lei.

Înscrierile se vor finaliza la data de 15 martie 2011, pentru candidaţii care doresc să beneficieze de o bursă lunară în anul şcolar sau universitar 2011 – 2012.

Însă nu oricine poate beneficia de această bursă, ci numai elevii şi studenţii merituoşi ce provin din familii sărace.

Astfel, sunt consideraţi eligibili cei înmatriculaţi în anul şcolar sau universitar curent ca elevi în clasele VIIIXII sau ca studenţi în ciclul de licenţă, cursuri de zi, în şcolile, liceele şi universităţile din reţeaua educaţiei naţionale şi care îndeplinesc următoarele condiţii: au media ultimilor doi ani de studiu cel puţin egală cu 9, mediile semestriale la purtare pentru ultimii doi ani de studiu egale cu 10 şi venitul lunar net pe membru de familie este de cel mult 400 de lei.

Bursele „Inventează-ţi Viitorul!” pentru cetăţenii moldoveni sunt oferite acelor tineri care nu au dublă cetăţenie moldo-română şi care la data înscrierii sunt deja studenţi, la zi, într-o universitate de stat sau privată din România şi nu sunt în an terminal. De asemenea, programul se adresează elevilor moldoveni aflaţi în ultimul an de liceu, în R. Moldova sau România, care doresc să-şi continue studiile la o universitate din România. Pentru a fi consideraţi eligibili candidaţii trebuie să aibă în ultimii doi ani de studiu o medie cel puţin egală cu 9 şi venitul net lunar pe membru de familie trebuie să fie inferior pragului de 1.500 de lei moldoveneşti.

Pentru a se înscrie, candidaţii vor completa o fişă de înscriere online disponibilă pe site-ul fundaţiei la pagina programului (www.fundatiadinupatriciu.ro), iar apoi vor expedia în termen de 15 zile de la completare, dar nu mai târziu de 15 martie – data poştei, dosarele de candidatură. Lista detaliaăa a documentelor ce trebuie să fie incluse în dosar se regăseşte pe pagina web menţionată mai sus.

Programul este destinat doar acelor elevi care doresc şi intenţionează să dobândească o formaţie preuniversitară şi universitară completă. Prin urmare, nu sunt eligibili elevii de clasa a VIII-a care nu intenţionează sau nu reuşesc să-şi continue studiile la liceu, sau elevii de clasa a XII-a care nu doresc sau nu reuşesc să îşi continue studiile la facultate.

Candidaturile vor fi evaluate în perioada 16 martie – 15 iulie 2011 iar rezultatele vor fi făcute publice pe site-ul fundaţiei la data de 18 iulie 2011 când va fi afişată lista bursierilor elevi şi la 1 octombrie 2011, când va fi afişată lista studenţilor admişi în program.

Prin intermediul programului „Inventează-ţi Viitorul!” se urmăreşte sprijinirea tinerilor cu rezultate deosebite la învăţătură care se află în risc de abandon şcolar din cauza dificultăţilor financiare cu care se confruntă.


Intră acum și în grupul de