Scolile din judet au numai 100 de posturi titularizabile pentru anul scolar urmator


Intră acum și în grupul de

La solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, toate şcolile din judeţ au trimis listele cu posturile vacante ce pot fi ocupate în urma concursului de titularizare din această vară. Potrivit şefului IŞJ Suceava, Petru Carcalete, „în urma procedurilor de vacantare a posturilor pentru anul şcolar 2011-2012, la nivelul judeţului Suceava se înregistrează un total de 778 posturi, din care 409 urban şi 369 rural”.

Pentru titularizare efectivă, în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Suceava, sunt doar 100 catedre, dintre care 49 în oraşe şi 51 la sate.

La acestea se mai adaugă 532 posturi netitularizabile, din care 248 complete, adică cu normă întreagă, 163 dintre acestea fiind în mediul urban şi 85 în rural, dar mai sunt şi 284 catedre incomplete, respectiv 131 cu mai mult de 9 ore şi 153 cu mai puţin de 9 ore.

Norma didactică în momentul de faţă este de 18 ore.

În şcolile din judeţ mai există şi 146 posturi rezervate, din care 72 în urban şi 74 rural.

Mai trebuie precizat că numărul de posturi titularizabile ar fi fost dublu, însă la începutul lunii martie, 118 cadre didactice suplinitoare, care în ultimii 3 ani au obţinut note peste 7 la examenul de titularizare au avut posibilitatea să se titularizeze începând cu anul şcolar următor, deoarece în momentul respectiv în şcoală exista o catedră liberă.

Acest lucru a fost posibil în urma apariţiei Instrucţiunii nr. 3/17.02.2011 pentru punerea în aplicare a art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, a precizat şeful IŞJ Suceava. De această măsură s-au putut bucura 12 educatoare, 18 învăţătoare, 57 profesori, 20 ingineri, 2 maiştri instructori şi 9 cadre în învăţământul special.

Dintre cele 118 posturi, 65 sunt în mediul urban, iar 53 în mediul rural.


Intră acum și în grupul de