S-au pus bazele Consortiului Universitatilor din Republica Moldova – Romania – Ucraina


Intră acum și în grupul de

Membru fondator al Consorţiului Universităţilor din Republica Moldova – România – Ucraina (CUMRU), Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava a semnat la Iaşi acordul de constituire a acestuia. Acest consorţiu include instituţii de învăţământ superior din România, respectiv Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, Universitatea „Ştefan ce Mare” Suceava, din Republica Moldova -Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău şi din Ucraina -Universitatea Naţională „Yurii Fedkovici” din Cernăuţi.

Preşedinţia anuală va fi asigurată, prin rotaţie, de rectorul uneia dintre universităţile-membre.

Principalul obiectiv al consorţiului constă în facilitarea colaborării în direcţia dezvoltării proiectelor comune în domeniul educaţiei, cercetării, culturii şi artelor, prin realizarea de mobilităţi ale cadrelor didactice şi cercetătorilor ştiinţifici, promovarea mobilităţilor pentru studenţi din toate ciclurile de studii – licenţă, master, doctorat, utilizarea resurselor informaţionale şi a bazei materiale în comun, dezvoltarea de proiecte comune de cercetare, formare profesională, precum şi realizarea de activităţi didactice în comun.

„Statutul de membru al CUMRU oferă universităţii noastre oportunităţi concrete în direcţia dezvoltării de noi proiecte de cooperare internaţională, implicării în diverse programe transfrontaliere, diversificării posibilităţilor de realizare a mobilităţilor academice de către studenţi şi cadre didactice”, precizează rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Adrian Graur.

În opinia conducerii universităţii sucevene, prin această nouă iniţiativă internaţională instituţia academică suceveană va putea contribui şi mai mult la promovarea dezvoltării durabile a regiunii, la strângerea relaţiilor în plan ştiinţific, didactic şi interuman, la stabilirea unui cadru armonios de valorificare a potenţialului instituţiilor academice implicate şi a comunităţilor din regiunile menţionate.


Intră acum și în grupul de