Simpozionul Internațional „Armonie prin joc și cânt, port și cuvânt” Ediția a XII-a, Cajvana, 2024


Intră acum și în grupul de

Liceul Tehnologic “Ștefan cel Mare”, Cajvana a organizat, sâmbătă, 9 martie 2024, a XII-a ediție a Simpozionului International „Armonie, joc și cânt, port și cuvânt”.

Așa cum spunea domnul director coordonator al liceului gazdă, profesorul Robu Nicolae, ediția a XII-a a simpozionului  A fost de poveste … o poveste ce va fi spusă nepoților despre umila noastră încercare, de a păstra dansul popular, obiceiurile și tradițiile din moși-strămoși…”.

Scopul evenimentului a fost dezvoltarea și menținerea interesului pentru conservarea dansului și portului popular, ca și mijloace de transmitere a valorilor culturale, tema din acest an fiind  „Dansul și portul popular-manifestări ale spiritului și identității naționale”.

Cele trei secţiuni ale simpozionului au dat posibilitatea participanţilor din întreaga ţară să se exprime: Secțiunea I / Dansul popular, manifestare a spiritului și identității naționale( referate, eseuri, proiecte educaționale, proiecte didactice, activități extrașcolare, etc), Secțiunea a II-a / Portul popular tradițional de ieri și de azi ( referate, eseuri, proiecte educaționale, proiecte didactice, activități extrașcolare, etc), Secțiunea a III-a /  Costume populare vechi și noi – expoziție de costume populare și fotografii, respectiv,  În atelierul de creație populară, lucrări artistico-plastice (colaje cu motive tradițional, cusături, semne de carte, machete, desene, picturi, etc).

Acțiunea a debutat cu un Te-Deum oficiat de părinții de la parohia “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, preot Iulian Davidoaia și preot dr. Davidoaia Marius Gheorghiță, respectiv parohia “Nașterea Maicii Domnului” Cajvana, preot Radu Rezuș și preot Bogdan Hopulele.

Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, Primăria Orașului Cajvana, Universitatea Ștefan cel Mare”, Suceava, Parohia „Sf. Mihail și Gavril” – Cajvana, Parohia „Nașterea Maicii Domnului” – Cajvana, Liceul Teoretic „Pan Halipa” Edineț – Republica Moldova, Liceul „Alexandru Ilschi” Crasna – Republica Ucraina, Liceul “Ștefan cel Mare și Sfânt” Ropcea, Republica Ucraina.

Cuvinte de laudă și încurajare au fost adresate atât organizatorilor cât și participanților de către invitații manifestării: dl. prof. univ. dr. Florin Pintescu – decanul Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității “Ștefan cel Mare” Suceava, dl. prof. dr. Crăciun Petru, Inspector Școlar General Adjunct de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, dl. prof. Gabriel Matei, Inspector Școlar General Adjunct de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, dl. prof. Traian Puşcă, director la Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, d-na prof. înv. primar Adriana Coţovanu, Inspector pentru Învățământul Primar la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, d-na prof. Лариса Бружа, director la Liceul “Alexandru Ilschi” Crasna, d-na Larisa Evstrati, director la Liceul Teoretic ,,Pan Halippa”, Edineț, dl. prof. Stepan Mitric, director la Liceul “Ștefan cel Mare și Sfânt” Ropcea, dl. prof. Negru Costica, director la Școala Gimnazială „George Tofan”, Bilca, maestrul coregraf, Costinel Leonte, și bineînțeles, dl. Primar al Orașului Cajvana, Tomăscu Gheorghe.

După alocuțiunile invitaților, a urmat partea științifică care a fost moderată de dl. prof. univ. dr. Florin Pintescu, unde, colegi de la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, G.P.N. “Stejărelul” Cajvana, Școala Gimnazială Vatra Moldoviței, Școala Gimnazială “George Tofan” Bilca, Liceul “Ștefan cel Mare și Sfânt”, Ropcea, Liceul Teoretic “Pan Halippa” Edineț, dar și Liceul “Alexandru Ilschi”, Crasna au prezentat referate și ppt-uri despre dansurile populare și tradițiile noastre strămoșești.

Prin prezentările şi dezbaterile desfăşurate, atât invitații, cât și gazdele, şi-au arătat preocuparea de a îndeplini cu succes următoarele obiective: manifestarea admirației față de arta populară exprimată prin dansul și portul popular din diferite zone folclorice, formarea deprinderii de a gândi critic și autocritic pentru a face deosebire dintre valoarea și nonvaloare a artei populare, cultivarea sentimentului de mândrie și prețuire față de înaintașii care se reuneau pentru a lucra și a se bucura de lucrul manual în cadrul unor întâlniri numite șezători, consolidarea colaborării între școală – familie – comunitate în scopul aprecierii valorilor tradiționale.

Alese mulțumiri se cuvin și d-nei Ilaria Puşcă, coordonatoarea ansamblului folcloric “Gura Izvorului” Vatra Moldoviței, pentru sceneta jucată de “puii” dumneaei, d-nei Elena Negru, realizator TV și coordonatoarea ansamblului folcloric “Bilcuța” din Bilca, pentru micul recital folcloric, d-nei Victoria Costinean, coordonatoarea ansamblului “Izvorașul” Ropcea, pentru prezentarea costumului popular și recitalul susținut de membrii ansamblului, d-nei Larisa Evstrati, Lilia Sîliște și celorlalți colegi de la Liceul Teoretic „Pan Halippa” Edineț pentru recitalul susținut, d-nei Mariana David, pentru prezentarea costumului popular din Crasna, cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic “Ștefan cel Mare” Cajvana: Coca Florentina-Angela, Dranca Minodora, Iluan Viorica, Rotar Nicoleta pentru prezentările expuse, dar și d-nei director de la G.P.N. “Stejărelul” Cajvana, Liliana Ungurean, directorilor adjuncți de la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, d-nei Tomuț Cristina și d-nilor Iulian Ciotu și Crăciun Marius pentru implicare în organizare și prezentarea Ansamblului Folcloric “Stejarul” Cajvana.

Fiindcă tema simpozionului a fost “dansul popular”, seara s-a organizat Balul Părinților și al Cadrelor Didactice din orașul Cajvana, unde invitați speciali au fost  Nicolae Vieru și Sorin Filip.

Cei prezenți au fost impresionați și de lucrările realizate de elevi și expuse pe holul Căminului Cultural Cajvana. Evenimentul s-a bucurat de un public numeros, oameni veniți din țară și din străinătate, șefi de instituții, coordonatori de ansambluri folclorice, reprezentanți ai instituțiilor locale, județene etc. 

Cu toții au adresat cuvinte de laudă şi de încurajare pentru organizatorii şi participanţii la simpozion. Comunitatea locală a oraşului Cajvana a fost reprezentată de domnul primar, Tomăscu Gheorghe, cel care a sprijinit acţiunea şcolii.

Domnul Director Coordonator al Liceului Tehnologic Cajvana, prof.  Robu Nicolae a mulţumit cadrelor invitaţilor, participanţilor şi organizatorilor celei de-a XII-a ediţie a simpozionului internaţional ”Armonie prin joc şi cânt, port şi cuvânt”.

(Prof. Înv.primar Seserman Lidia Loredana, Responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare”, Cajvana).


Intră acum și în grupul de