Proiect pentru promovarea Cetatii de Scaun a Sucevei. Afla aici cat costa aceasta initiativa (VIDEO)

La sediul Palatului Administrativ Suceava a fost lansat joi, un proiect ce prevede valorificarea potenţialului turistic local prin promovarea identităţii culturale, în scopul creşterii gradului de atractivitate ca destinaţie turistică, a Cetăţii de Scaun din municipiu.

Intitulat „Sistem şi prietenii – Cetatea de Scaun a Sucevei – Respect pentru trecut”, proiectul este susţinut din fonduri europene de către Asociaţia “Star Education” şi are ca principal scop promovarea Cetăţii de Scaun a Sucevei.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de intervenţie 5.3. şi îşi propune să promoveze Cetatea de Scaun a Sucevei prin diferite activităţi de marketing. Pe lângă materiale de promovare: afişe, flayere, bannere, afişuri, mesh-uri, broşuri, în cadrul evenimentului care va avea loc în primăvara viitoare, în cetate va fi reconstituită atmosfera medievală, sucevenii vor putea asista din nou la demonstraţii de turniruri, alături de concerte susţinute de trupe de prestigiu din ţară, precum: Holograf, Vunk, Sistem ş.a.

„Precizez faptul că pentru autorităţile locale acest proiect nu costă niciun ban”, a subliniat Zoli Toth, în calitate de preşedinte al Asociaţiei “Star Education”, beneficiarul acestui proiect.

“Justificarea alegerii acestui produs se fundamentează prin slaba mediatizare şi promovare a obiectivelor culturale atât la nivel local, cât şi naţional. În acest sens, emblema acestor obiective o constituie Cetatea de Scaun a Sucevei, mărturie a valorilor autentice şi a tradiţiei sucevene, fiind conturat în acelaşi timp, un produs turistic cu valoare adăugată mare şi conţinut calitativ şi cognitiv ridicat.

Produsul turistic << Cetatea de Scaun a Sucevei – legendă şi tradiţie >> oferă tradiţie şi cult, spectaculozitate şi monumentalitate, inspiraţie şi valoare, toate reprezentând surse de dezvoltare durabilă locală, regională şi naţională”, a declarat Florentina Călinescu Grigoraş, managerul proiectului.

Prezent la lansarea proiectului, viceprimarul Sucevei, Lucian Harşovschi, a mulţumit pentru iniţiativa includerii cetăţii din municipiul Suceava, printre cele opt cuprinse în proiect, având în vedere faptul că la nivel naţional există zece cetăţi.

Perioada de implementare a proiectului „Sistem şi prietenii – Cetatea de Scaun a Sucevei – Respect pentru trecut” este de 9 luni.

Obiectivul specific al proiectului îl constituie valorificarea potenţialului turistic local prin promovarea identităşii culturale – componentă a mediului antropic, în scopul creşterii gradului de atractivitate ca destinaţie turistică a Cetăţii de Scaun.

Valoarea totală a proiectului este de 989.624,53 lei, iar co-finanţarea eligibilă a beneficiarului este de 15.961, 69 lei.