Sapte unitati scolare din Suceava au obtinut reacreditarea, in urma evaluarii realizate de ARACIP

În urma evaluării realizate de ARACIP, în şapte unităţi şcolare din municipiul Suceava, în perioada 6-7 octombrie, a fost decisă reacreditarea acestora, informează într-un comunicat de presă, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava (IŞJ), Petru Carcalete.

Potrivit acestuia, experţii au acordat calificative pentru cei 24 de indicatori de performanţă, structuraţi pe trei domenii de competenţă: A. capacitate instituţională, B. eficacitate educaţională, C. managementul calităţii.

„Toate cele 7 unităţi şcolare din Suceava care au fost evaluate, au obţinut reacreditarea, iar calificativele acordate pentru cei 24 de indicatori au fost S (Satisfăcător), B (Bine) şi FB (Foarte Bine) (trei dintre ele au obţinut numai calificative B şi FB). Punctele tari identificate de evaluatorii ARACIP în rapoarte au făcut referire la domenii precum: calitatea corpului profesoral, baza materială a şcolilor, rezultatele elevilor, calitatea parteneriatelor educaţionale şi a activităţilor extraşcolare şi extracurriculare, comunicarea internă şi externă ş.a. Ca arii de îmbunătăţire identificate au fost: asigurarea serviciilor medicale pentru elevi şi asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară”, precizează Carcalete.

Menţionăm că cele 7 unităţi de învăţământ sunt: grădiniţele cu program prelungit nr. 2 “Aşchiuţă” Suceava şi nr.1 ”Căsuţa Piticilor” Câmpulung Moldovenesc şi şcolile cu clasele I-VIII ”Dimitrie Păcurariu” Şcheia, Dorna Arini, Vatra Moldoviţei, nr. 1 ”Vasile Tomegea” Boroaia, ”Nicolae Labiş” Mălini.

În document se arată că şcolile evaluate în acestă perioadă fac parte dintr-un eşantion cuprinzând 31 de unităţi la nivel judeţean şi 1.024 de unităţi la nivel naţional, selectat în cadrul proiectului strategic al ARACIP ,,Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă”. Rapoartele de evaluare externă a calităţii cu rezultatele înregistrate la aceste unităţi de învăţământ vizitate vor fi făcute publice în cursul anului 2012.