Despagubiri esalonate pentru cei ce au avut proprietati in Basarabia, Bucovina, Ţinutul Herta si Bulgaria

florin sinescu

Prefectul judeţului Suceava, Florin Sinescu, a anunţat, luni că cetățenii ce au deţinut proprietăţi în Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord, Ţinutul Herţa îşi vor primi despăgubirile în tranşe anuale egale, eşalonat pe o perioadă de 10 ani, cuantumul fiind de minim 20.000 lei.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu a declarat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 a fost publicată în Monitorul Oficial şi stabileşte plata eşalonată a despăgubirilor privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova în 7 septembrie 1940, privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunare şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924.

Sursa citată a menţionat că prevederile privind eşalonarea la plată se aplică în mod corespunzător şi titlurilor de plată emise şi neachitate integral până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, iar plata tranşelor se face începând cu 1 ianuarie 2014.

Sumele acordate cu titlu de despăgubiri  se vor actualiza prin aplicarea indicelui preţurilor de consum aferent perioadei cuprinse între începutul lunii următoare celei în care a fost emis titlul de plată şi sfârşitul lunii anterioare datei plăţii efective a fiecărei tranşe, a mai arătat Sinescu. El a declarat că în judeţul Suceava au fost aprobate 21 de dosare cu cereri privind bunuri rămase în Bulagaria, contravaloarea acestora fiind de 759.762 lei, dar şi 141 de dosare pentru bunuri rămase în Bucovina şi Basarabia cu un cuantum total al despăgubirilor de 15.102.745 lei. „Instituţia Prefectului a înaintat aceste dosare către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor care va dispune plata efectivă a compensaţiilor”, a precizat Florin Sinescu.

loading...