Elevii Liceului Tehnologic Cajvana au derulat activitati de voluntariat in cadrul campaniei „Daruind, vei dobandi!”

Asociaţia KONTRAST-E Suceava, Asociaţia MULTICARE Suceava  şi Asociaţia S.A.V.E Suceva  organizează în perioada  23 septembrie- 31 decembrie 2013, în judeţul Suceava, campania „Dăruind, vei dobândi !”.

Alături de COLEGIUL NAŢIONAL ŞTEFAN CEL MARE Suceava, COLEGIUL NAŢIONAL PETRU RAREŞ Suceava, DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI Suceava, şi LICEUL TEHNOLOGIC CAJVANA,  reprezentat de d-l director coordonator ROBU NICOLAE, Grădiniţa cu Program Normal Cajvana reprezentată prin director, d-na Gurău Domnica, au sprijinit ca partener organizarea de acţiuni caritabile.

Aflată la prima ediţie, campania şi-a  propus, cu sprijinul colectivităţilor locale, al şcolilor, persoanelor fizice şi juridice, instituţiilor, tuturor factorilor  sociali să se implice asupra problemelor şi nevoilor acestor categorii de persoane.

O parte din obiectivele protocolului au fost atinse. Astfel, la Liceul Tehnologic Cajvana au fost implicaţi preşcolarii şi elevii claselor 0-XII  prin derularea de activităti de voluntariat : colectare de carti, jocuri, jucarii, alimente, materiale si rechizite scolare pentru copii si adulti cu nevoi speciale precum si pentru persoanele care provin din medii defavorizate aflate in evidenţele DGASPC Suceava.

Cadrele didactice s-au implicat prin sensibilizarea şi informarea comunităţii (şcoală, familie, societate) cu privire la copiii din mediile defavorizate si persoanele cu nevoi speciale şi la importanţa respectării drepturilor şi nevoilor acestora.

Au fost amenajate spaţii de depozitare a materialelor primite din donaţii, atât la grădiniţele din localitate cât şi în corpurile din incinta Liceului Tehnologic Cajvana. În săptămâna 28 octombrie-1 noiembrie 2013 d-l director Eugen Beseynei al Centrului de plasament „Mihail si Gavril”-Solca şi reprezentantul zonal d-na Lăcrămioara Filţingher au ridicat pachetele din punctele de colectare.

Parteneriatul include şi desfăşurarea, în perioada imediat următoare, a unor activităţi comune în care să se implice preşcolari, elevi şi profesori ai Liceului Tehnologic Cajvana, membri ai celor trei asociaţii copii si persoane adulte aflate in protectia/evidentele DGASPC Suceava.

Responsabil cu promovarea Imaginii Scolii

Prof. Inv. Primar SESERMAN LIDIA LOREDANA