Desfăşurare impresionată de forţe de ordine la meciurile de sâmbătă, de pe Areni

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava va asigura măsurile de ordine în timpul meciurilor ce se vor desfăşura sâmbătă, 5 septembrie, pe stadionul Areni din municipiul Suceava în cadrul ligilor a II-a şi a III-a de fotbal.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IJJ Suceava, căpitan Bogdan Cornaci, în incinta şi în imediata apropiere a stadionului cât şi pe traseele de deplasare a suporterilor, se va acţiona pentru disputarea în condiţii de siguranţă a meciurilor. Astfel, la meciul FC Cetatea Suceava – FC Concordia Chiajna, începând cu ora 11.00, vor fi prezenţi 16 jandarmi, 8 poliţişti, 21 poliţişti comunitari, 3 lucrători I.S.U, iar la partida AS Rapid CFR Suceava – Oţelul II Galaţi, începând cu ora 17.00 vor fi 12 jandarmi, 8 poliţişti, 12 poliţişti comunitari, 3 lucrători I.S.U.

„Pentru buna desfăşurare a partidelor de fotbal, în conformitate cu prevederile legii nr. 4/2008, privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, organizatorii vor asigura măsurile de ordine şi siguranţă publică în incinta stadionului şi la punctele de control acces, prin lucrători ai Poliţiei comunitare. În zona imediată şi apropiată a stadionului, responsabilitatea revine Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava, iar pe traseele de deplasare vor acţiona efective ale Poliţiei municipiului Suceava. Sesizarea Jandarmeriei privind producerea unor incidente sau încălcări ale prevederilor legale se face prin autosesizarea conducătorului acţiunii sau prin informarea de către poliţiştii comunitari, spectatori şi reprezentanţi ai organizatorilor” precizează căpitanul Cornaci.

Potrivit acestuia, restabilirea ordinii publice în interiorul bazei sportive se va executa de către efectivele de jandarmi, din iniţiativa şefilor dispozitivelor de ordine publică, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi.

Evacuarea din arena sportivă a unui grup de participanţi, în situaţia în care, prin faptele săvârşite de către aceştia, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiei sportive, se face, după caz, la dispoziţia prefectului sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine şi siguranţă al organizatorului, care cere, în scris, intervenţia forţelor de ordine. În cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburării grave a ordinii publice sau al altor situaţii care pun în pericol viaţa, integritatea corporalã ori sănătatea persoanelor sau când nu s-a reuşit restabilirea ordinii publice, comandantul forţelor de ordine poate decide evacuarea parţială sau totală a participanţilor.

În situaţia producerii unor incidente, pentru meciul de fotbal disputat de FC Cetatea Suceava, persoana abilitată să dispună evacuarea spectatorilor este comandantul forţelor de ordine, maior Melinte Cristian, iar în ceea ce priveşte meciul desfăşurat începând cu ora 17.00, această responsabilitate revine maiorului Valter Cristian. La solicitarea Jandarmeriei, oficialii responsabili vor dispune imediat întreruperea parţială sau totală a jocului.

„Recomandăm spectatorilor să respecte prevederile legale pe timpul deplasării către locul de desfăşurare a meciurilor, în apropierea şi în interiorul stadionului, să-şi încurajeze în mod civilizat echipa favorită, astfel încât pe stadion să existe un climat de ordine şi siguranţă propice desfăşurării competiţiilor sportive” spune purtătorul de cuvânt al IJJ Suceava.

Acesta a mai adăugat că forţele de ordine au următoarele obligaţii: verificarea documentelor de acces, precum şi efectuarea controlului corporal preventiv şi al bagajelor în dreptul punctelor de acces; reţinerea obiectelor şi materialelor interzise, pe care spectatorii încearcă să le introducă sau le-au introdus în arena sportivă; interzicerea, în incinta arenei sportive, a accesului persoanelor cărora le-a fost interzis accesul la asemenea genuri de manifestări, şi predarea acestora Jandarmeriei; interzicerea pătrunderii în suprafaţa de joc sau în zona vestiarelor şi a băncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces în aceste zone; evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în arena sportivă; participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate şi violenţă; evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea.

În ceea ce privesc obligaţiile organizaatorilor, aceştia trebuie să efectueze, prin personalul poliţiilor comunitare, înainte de efectuarea accesului spectatorilor, un control amănunţit al arenei sportive, pentru descoperirea şi îndepărtarea oricăror obiecte sau materiale interzise; să nu permită folosirea sistemelor de comunicare cu publicul pentru incitarea spectatorilor la violenţă, la producerea de distrugeri sau la denigrarea imaginii participanţilor la competiţiile sau jocurile sportive; să interzică, sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor alcoolice în arena sportivă; să interzică afişarea în arena sportivă a simbolurilor, sloganurilor ori textelor cu conţinut obscen sau care incită la denigrarea ţării, la xenofobie, la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă, indiferent pe ce suport ar fi inscripţionate; să interzică amplasarea bannerelor sau a altor mijloace de publicitate vizuală pe gardul care delimitează suprafaţa de joc de tribună sau în orice alte locuri care împiedică fie buna vizibilitate a jocului de către spectatori, fie asigurarea unei intervenţii oportune, în caz de necesitate; să aducă la cunoştinţă spectatorilor, la începutul jocului sportiv, precum şi în pauzele de joc sau ori de câte ori este nevoie, prin mijloace de comunicare, obligaţiile ce le revin pe timpul desfăşurării competiţiei sau jocului sportiv, principiile spiritului de fairplay, ale ordinii şi disciplinei, precum şi mesajele transmise de reprezentatul I.J.J. Suceava; să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor şi al bagajelor acestora prin agenţii de poliţie comunitară; să nu permită accesul persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de ebrietate sau se află, în mod evident, sub influenţa substanţelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme şi muniţii de orice fel, făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru şocuri electrice, substanţe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, precum şi al persoanelor care au asupra lor mijloace de publicitate vizuală.

Şi spectatorii au o serie de obligaţii. Astfel, la solicitarea forţelor de ordine, spectatorii au obligaţia de a prezenta documentele de acces şi, după caz, actele de identitate şi să se supună controlului corporal sumar şi al bagajelor, efectuat de forţele de ordin şi să respecte ordinea, siguranţa şi regulile stabilite de organizator, în incinta arenei sportive.

Spectatorilor le este interzis să pătrundă sau să încerce pătrunderea în incinta bazei sportive ori, după caz, a arenei sportive fără documente de acces sau prin încălcarea normelor legale de acces stabilite de organizator; să pătrundă în stare de ebrietate sau să consume băuturi alcoolice în arena sportivă; să introducă sau să încerce introducerea de băuturi alcoolice în arena sportivă; să introducă în arena sportivă inscripţii, embleme, pancarte, bannere, afişe, steaguri sau alte suporturi ce conţin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu conţinut obscen; să refuze prezentarea documentelor de acces şi, după caz, a actelor de identitate, la solicitarea justificată a forţelor de ordine; să arunce asupra celorlalţi spectatori, asupra oficialilor sau a jucătorilor, asupra forţelor de ordine, asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în incinta bazei sportive, precum şi în direcţia suprafeţei de joc cu obiecte de orice fel sau cu substanţe corozive ori care murdăresc; să escaladeze gardurile care delimitează spaţiul de joc sau gardurile interioare de separare a sectoarelor; să pătrundă pe suprafaţa de joc, cu excepţia cazurilor de forţă majoră; să săvârşească fapte, acte sau gesturi obscene, să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, precum şi ameninţări cu acte de violenţă împotriva celorlalţi spectatori, oficiali, jucători, a bunurilor acestora sau la adresa forţelor de ordine; să îşi ascundă faţa cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii, cu intenţia de a împiedica identificarea; să scrie sau să deseneze pe pereţii imobilelor, pe garduri sau pe alte obiecte amplasate în baza sportivă sau în arena sportivă; să amplaseze emblemele, pancartele, bannerele, afişele, steagurile sau alte mijloace de publicitate vizuală în alte locuri decât cele stabilite de organizator.

loading...