Sapte angajatori, amendati de inspectorii ITM Suceava cu 90.000 de lei pentru munca „la negru”

Un număr de 188 de persoane care desfăşurau muncă nedeclarată au fost depistate de inspectorii de muncă suceveni în luna martie, iar 10 dintre acestea lucrau fără forme legale de angajare.

Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, în luna martie, au fost depistate un număr de 188 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care 23 persoane a căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii, alte 155 persoane a căror contracte individuale de muncă au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor fără respectarea termenului legal, iar 10 persoane fără forme legale de angajare care îşi desfăşurau activitatea la 7 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 90. 000 de lei.

Printre deficienţele constatate de inspectorii de muncă suceveni în domeniul relaţiilor de muncă se numără neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă, netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor; netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă, nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal sau nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară.

Inspectorii de muncă au efectuat, în luna martie, un număr de 481 controale în domeniul relaţiilor de muncă în urma cărora s-au aplicat un număr de 121 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor fiind de 207 400 de lei.

În aceeaşi perioadă, inspectorii de muncă suceveni au efectuat un număr de 158 controale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă fiind aplicate 195 de sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 12 000 de lei.

Printre deficienţele constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se numără neefectuarea măsurătorilor profilactice la prizele de pământ, lipsa instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă, plan de prevenire şi protecţie lipsă sau incomplet; nu sunt autorizaţi lucrătorii ce deservesc instalaţii ce intră sub incidenţa prescripţiilor ISCIR şi lipsa evaluării riscurilor.

La începutul lunii aprilie în registrul general de evidenţă a salariaţilor erau înregistrate 110 840 de contracte individuale de muncă active din care 103 019 pe durată nedeterminată, iar 7 821 pe durată determinată.