SPP-istii isi vor putea cumpara locuintele de serviciu

Pot cumpara, o singura locuinta de serviciu, titularii contractelor de inchiriere, daca le detin in baza unui contract valabil incheiat.

Exceptie fac persoanele care au avut sau au in proprietate, ele sau sotul, sotia ori copiii aflati in intretinere, o locuinta proprietate personala care indeplineste conditiile minimale prevazute de Legea 114/1996 a locuintei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, se excepteaza persoanele a caror activitate in Serviciul de Protectie si Paza a incetat prin demisie sau din motive imputabile lor, in conditiile prevazute de lege.

Vanzarea se poate face catre titularii de contract de inchiriere cu plata integrala a valorii locuintei sau in rate. Avansul minim pentru vanzarea in rate este de 20% din valoarea locuintei stabilita la data vanzarii. Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuintelor se vor esalona pe o perioada de maximum 20 de ani, cu