SPP-istii isi vor putea cumpara locuintele de serviciu


Intră acum și în grupul de

Pot cumpara, o singura locuinta de serviciu, titularii contractelor de inchiriere, daca le detin in baza unui contract valabil incheiat.

Exceptie fac persoanele care au avut sau au in proprietate, ele sau sotul, sotia ori copiii aflati in intretinere, o locuinta proprietate personala care indeplineste conditiile minimale prevazute de Legea 114/1996 a locuintei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, se excepteaza persoanele a caror activitate in Serviciul de Protectie si Paza a incetat prin demisie sau din motive imputabile lor, in conditiile prevazute de lege.

Vanzarea se poate face catre titularii de contract de inchiriere cu plata integrala a valorii locuintei sau in rate. Avansul minim pentru vanzarea in rate este de 20% din valoarea locuintei stabilita la data vanzarii. Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuintelor se vor esalona pe o perioada de maximum 20 de ani, cu o dobanda anuala de 8%.

Vanzarea locuintelor de serviciu se efectueaza prin structuri proprii, desemnate prin ordin al directorului Serviciul de Protectie si Paza. Pretul de vanzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare elaborat de persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii. Evaluatorii vor fi selectati conform legislatiei in vigoare.

In acest pret de vanzare se include si valoarea terenului/cotei parti de teren aferent locuintei. Totodata, pretul stabilit nu poate fi mai mic decat valoarea contabila a locuintei de serviciu.
In situatia in care locuintele de serviciu nu sunt cumparate de chiriasi si au devenit disponibile ca urmare a eliberarii acestora, pot fi vandute prin licitatie publica, in conditiile legii, numai daca nu pot fi atribuite altor angajati.

In ceea ce priveste locuintele cumparate in rate, nu pot fi instrainate prin acte intre vii pana la data achitarii integrale a pretului. Tot pana la aceasta data, locuintele respective nu pot fi restructurate si nu li se poate schimba destinatia.

Serviciul de Protectie si Paza isi garanteaza incasarea pretului prin constituirea unei ipoteci rang I asupra locuintei, in favoarea sa. Aceasta operatiune este scutita de taxa de timbru.

In cazul in care ratele lunare nu sunt achitate la termenele stabilite, cumparatorul va plati o penalitate de 15% pe an din cuantumul acestor rate. In caz de neplata a 6 rate scadente de catre cumparatorul locuintei, Serviciul de Protectie si Paza va putea cere executarea silita asupra locuintei si evacuarea detinatorului, in conditii legii.

Sumele incasate din vanzarea locuintelor de serviciu se fac venit la bugetul de stat.

In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Serviciul de Protectie si Paza va emite norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia.

Proiectul de Lege va fi transmis Parlamentului, spre dezbatere si adoptare.


Intră acum și în grupul de