Proprietarii de paduri- sprijiniti sa-si constituie structuri silvice private

Principiile care stau la baza prevederilor ordonantei sunt respectarea regimului silvic, gospodarirea durabila a padurilor si principiul teritorialitatii, respectiv al vecinatatii proprietatilor forestiere.

Asocierea, in conditiile ordonantei, se face intre proprietarii de terenuri forestiere aflate, de regula, in vecinatate. Asociatiile constituite au ca scop principal numai gospodarirea durabila a padurilor, neputand desfasura alt gen de activitati.

Pentru dobandirea personalitatii juridice, proprietarii de paduri asociate incheie actul constitutiv si statutul asociatiei.

In privinta constituirii si dobandirii personalitatii juridice de catre asociatiile de proprietari de paduri private, sunt aplicabile prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cererile de acordare a personalitatii juridice sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si structurile din subordinea acesteia abilitate in acest sens vor acorda consultanta gratuita proprietarilor de paduri private, in vederea constit