Proprietarii de paduri- sprijiniti sa-si constituie structuri silvice private


Intră acum și în grupul de

Principiile care stau la baza prevederilor ordonantei sunt respectarea regimului silvic, gospodarirea durabila a padurilor si principiul teritorialitatii, respectiv al vecinatatii proprietatilor forestiere.

Asocierea, in conditiile ordonantei, se face intre proprietarii de terenuri forestiere aflate, de regula, in vecinatate. Asociatiile constituite au ca scop principal numai gospodarirea durabila a padurilor, neputand desfasura alt gen de activitati.

Pentru dobandirea personalitatii juridice, proprietarii de paduri asociate incheie actul constitutiv si statutul asociatiei.

In privinta constituirii si dobandirii personalitatii juridice de catre asociatiile de proprietari de paduri private, sunt aplicabile prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cererile de acordare a personalitatii juridice sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si structurile din subordinea acesteia abilitate in acest sens vor acorda consultanta gratuita proprietarilor de paduri private, in vederea constituirii acestora in asociatii.

Asociatiile de proprietari de paduri private astfel constituite vor administra terenurile forestiere puse in comun prin personal silvic, infiintand ocoale silvice in conditiile art. 47 din OG nr. 26/2000, sau incheie contracte de administrare cu structuri silvice autorizate.

Aceste ocoale silvice desfasoara activitatile de administrare a fondului forestier al asociatiei similar cu activitatile de administrare desfasurate de ocoalele silvice de stat.

Ordonanta prevede ca iesirea din asociatie nu poate avea loc pe durata de valabilitate a amenajamentului silvic, elaborat pentru asociatia respectiva.

Instructiunile si criteriile privind infiintarea, autorizarea si functionarea ocoalelor silvice care fac obiectul acestei ordonante se stabilesc prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a acestor prevederi.

Ordonanta acorda facilitati asociatiilor de proprietari de paduri private, dupa cum urmeaza:

· pentru proprietarii de paduri persoane fizice, constituiti in asociatii in conditiile acestei ordonante, se suporta integral de la bugetul de stat costul lucrarilor de amenajare, daca suprafetele de terenuri forestiere puse in comun depasesc 50 de hectare si constituie trupuri de padure compacte;
· pentru proprietarii de paduri persoane juridice, constituiti in asociatii in conditiile ordonantei, se suporta in procent de 50% de la bugetul de stat costul lucrarilor de amenajare, daca suprafetele de terenuri forestiere puse in comun depasesc 500 de hectare si constituie trupuri de padure compacte;
· se suporta in procent de 50% de la bugetul de stat costul lucrarilor de amenajare pentru proprietarii de paduri persoane fizice si juridice, constituiti in asociatii in conditiile ordonantei, daca suprafetele de terenuri forestiere puse in comun depasesc 300 de hectare si constituie trupuri de padure compacte;
· se suporta in procent de 25 % de la bugetul de stat costul lucrarilor de amenajare pentru proprietarii de paduri persoane fizice, pe de o parte, si persoane fizice si juridice, pe de alta parte, constituiti in asociatii in conditiile prezentei ordonante, daca suprafetele de terenuri forestiere puse in comun depasesc 300 de hectare, dar nu constituie trupuri de padure compacte.

De la data intrarii in vigoare a ordonantei beneficiaza de aceste facilitati si proprietarii de paduri care fac parte din asociatii sau forme asociative legal constituite inainte de intrarea in vigoare a acesteia.

Ocoalele silvice constituite in conditiile acestei ordonante sunt scutite de la plata contributiei la Fondul pentru Mediu. De aceasta prevedere beneficiaza si ocoalele silvice constituite legal anterior intrarii in vigoare a acesteia.

Ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Intră acum și în grupul de