Sprijin al statutului pentru constructia de drumuri forestiere


Intră acum și în grupul de

Actul normativ creeaza mai multe posibilitati de finantare pentru constructia drumurilor forestiere, plecand de la constatarea ca gradul de accesibilitate pentru fondul forestier national este scazut si foarte diferit, in functie de forma de proprietate a padurilor.

Ordonanta prevede ca autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va asigura masurile necesare pentru construirea de drumuri forestiere in fondul forestier proprietate publica, pentru asigurarea accesibilitatii fondului forestier in vederea desfasurarii lucrarilor silvoculturale, pentru asigurarea conditiilor de prevenire si stingere a incendiilor si pentru asigurarea unei activitati de exploatare a padurilor in conditii ecologice si de rentabilitate.

De asemenea, prin Ordonanta se stabileste un termen de doi ani de la data intrarii in vigoare pentru ca autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura sa analizeze modul in care actuala retea de drumuri forestiere satisface cerintele mentionate. In urma acestei analize se vor stabili, pe regiuni de dezvoltare economico-sociala si pe bazine hidrografice, prioritatile de realizare de drumuri forestiere, pe unitati fizice si costuri estimative.

Realizarea drumurilor forestiere se asigura de catre administratorii fondului forestier, in functie de tipul proprietatii publice asupra fondului forestier, a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale.

Drumurile forestiere care se realizeaza sunt, dupa caz, drumuri forestiere proprietate publica a statului sau drumuri forestiere proprietate publica a unitatilor administrativ teritoriale. In cazurile in care statul realizeaza drumuri forestiere in fondul forestier proprietate privata, terenul necesar realizarii acestor drumuri forestiere face obiectul exproprierii pentru cauza de utilitate publica, dupa o justa si prealabila despagubire, in conditiile legii.

Finantarea realizarii drumurilor forestiere se asigura prin:

· alocatiile de la bugetul de stat;
· sursa de finantare pentru construirea de drumuri forestiere constituita la fiecare detinator de fond forestier proprietate publica;
· contracte de parteneriat public-privat, pentru construirea de drumuri forestiere proprietate publica.

Sursa de finantare pentru construirea de drumuri forestiere, indiferent de detinatorul fondului forestier proprietate publica, se constituie de catre acestia, din:

a) 10% din valoarea masei lemnoase vandute pe picior intr-un an de productie care se varsa la acest fond, cu ocazia fiecarei vanzari de masa lemnoasa;
b) 50% din sumele incasate din chiria si contravaloarea pierderilor de crestere determinate de exploatarea arborilor inainte de varsta exploatabilitatii pentru terenurile scoase temporar din fondul forestier, in conditiile prevazute de lege, in cel mult 10 zile de la incasare.

Sumele rezultate prin aplicarea acestor prevederi se constituie in cont separat. Aceste sume sunt deductibile la calculul impozitului pe profit si nu se pot utiliza in alte scopuri decat pentru proiectarea, construirea, modernizarea si reabilitarea drumurilor forestiere, inclusiv achizitia de utilaje specifice pentru astfel de lucrari.

Sursa de finantare prevazuta este gestionata de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva pentru fondul forestier proprietate publica a statului si, respectiv, de structurile silvice care administreaza fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale.

In Ordonanta se prevede ca, in scopul construirii de drumuri forestiere proprietate publica, se pot incheia contracte de parteneriat public-privat, in conditiile legii. Detinatorii de drumuri forestiere situate in fondul forestier proprietate publica sunt obligati sa asigure anual sumele necesare intretinerii acestora, din bugetul propriu.

Pentru nerespectarea prevederilor legale din actul normativ sunt prevazute amenzi cuprinse intre 150 de milioane lei si 400 de milioane lei.

La data intrarii in vigoare a acestei Ordonante se abroga OG nr. 70/1999 privind masurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier pentru construirea de drumuri forestiere in perioada 2000-2010.

Ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Intră acum și în grupul de