Protest al cadrelor medii sanitare din judetul Suceava
Federatia Sanitas doreste printre altele, promovarea unui sistem de salarizare pentru personalul din sistemul sanitar, asigurarea tratamentului si medicatiei gratuite pentru personalul de specialiatate medico-sanitar si acordarea tichetelor de masa incepind cu trimestrul IV al anului 2004.

loading...