ANUNȚ VÂNZARE PRIN LICITAȚIE

 

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA

B-dul: 1 Mai, Nr: 6, Suceava

Telefon : 0230 – 217685; 0230 – 521641
Fax 0230 – 521641

Cod fiscal RNP: R1590120; Cod fiscal direcţie: 714140

e-Mail: silvasv@silvasv.roInternet: http://www.silvasv.ro

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva prin Direcţia Silvică Suceava, cu sediul în  Suceava, Bd. 1 Mai, Nr 6, număr de înmatriculare ORC J33/1109/1991, cod fiscal RO 1590120, tel. 0230522564, fax. 0230521783, având  ca obiect principal de activitate silvicultură și exploatare forestieră, vinde prin licitaţie publică cu strigare  un număr de  13 active de pe raza Ocoalelor Silvice Vatra Dornei, Cârlibaba, Gura Humorului, Solca, Brodina, Fălticeni şi Adâncata. Denumirea clădirilor este :

 

Nr.

Crt.

Denumirea activului

(constructiei)

Ocolul silvic pe raza căruia sunt amplasate construcţiile

Pret pornire a licitatie

(lei )

Garantia de participare

(lei)

Treapta de licitatie 5% din valoare de pornire

(lei)

Taxa de participare la licitatie                     (lei)

1

Magazie canton Sărișor

Vatra Dornei

900

45

45

100

2

Canton silvic Șesuri

Cârlibaba

91837

4592

4592

100

3

Casa de locuit Rotunda-Rusaia

Cârlibaba

4250

213

213

100

4

Canton silvic Valea Seacă

Gura Humorului

15750

788

788

150

5

Canton silvic Stupca

Solca

22600

1130

1130

150

6

Magazie depozitat fructe de pădure / Punct fix Tabăra

Brodina

6700

335

335

100

7

Canton silvic Hîrtop și anexă

Fălticeni

17700

885

885

100

8

Canton silvic Păişeni și anexe

Fălticeni

38320

1916

1916

100

9

Magazie Plopi și împrejmuire

Fălticeni

6000

300

300

100

10

Canton silvic Căsoi și anexă

Fălticeni

15000

750

750

100

11

Canton silvic Mănăstioara și anexe

Fălticeni

27500

1375

1375

100

12

Canton silvic Zvoristea

Adâncata

20350

1018

1018

100

13

Împrejmuire plantaj Siminicea

Adâncata

19195

960

960

100

 

Valorile de mai sus sunt fără TVA.

 

Terenurile pe care sunt amplasate construcțiile (activele) din listă nu fac obiectul vânzării, fiind proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale sau a persoanelor fizice, conform caietului de sarcini. Eventualii cumpărători ai activelor de mai sus vor obţine acordul proprietarilor terenurilor, în caz contrar activele adjudecate se vor ridica de cumpărător, acesta eliberând terenul în termen de 30 de zile.

Caietul de sarcini care conţine preţurile de pornire la licitaţie, valoarea garanţiei pentru fiecare activ, condițiile si documentele de calificare, se poate obţine contracost (50 lei) de la sediul direcţiei începând cu data de 12.06.2014.

Taxa de participare este de 100 sau 150 lei, funcţie de fiecare activ.

Licitaţia va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Suceava în data de  26.06.2014 după cum urmează:

– la ora 10.00 va începe licitaţia la care pot participa doar întreprinderile mici şi mijlocii;

– la ora 12.00 va începe licitaţia pentru activele neadjudecate la sesiunea anterioară, la care poate participa orice persoană juridică sau fizică.   

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la secretariatul Directiei Silvice Suceava, pana in data de  25.06.2014 la orele 16.00, documentele prevazute de legislatia in vigoare si valabile la data licitatiei, respectiv:

-cererea de inscriere la licitatie, cu specificarea activelor pentru care liciteaza,

– documentele care certifica identitatea si calitatea ofertantului,

-împuternicirea acordata reprezentantului ofertantului (daca e cazul),

-dovada achitarii garantiei si a taxei de participare,

pentru licitația de la ora 10 (etapa I) solicitantul trebuie să dovedească că este IMM.

Modul de desfășurare a ședinței de licitație este precizat în caietul de sarcini.

Informaţii suplimentare la sediul Direcţiei Silvice Suceava sau telefon 0230/217685.