De la ora 10.00: Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Suceava

Adrian Ispeciuc PP-DD (ex consilier local Patrauti) a fost validat si a depus juramantul pentru un loc de consilier judetean in locul demisionarului Sorin Isopescu.

 

Pe ordinea de zi:

  • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Suceava, pe anul 2014.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 7.742.024 lei, pentru SC ACET SA Suceava.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Suceava la unele acțiuni prevăzute a se desfășura în cadrul parteneriatului încheiat între județul Suceava și regiunea Schwaben.
  • Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unei suprafeţe de teren de 3.631,30 mp, proprietate publică a Judeţului Suceava, situat în perimetrul Regiei Autonome  Aeroportul „Ştefan cel Mare”  Suceava, către Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian”( R. A. ROMATSA) pentru Direcţia Servicii de Navigaţie Aeriană Suceava.
  •  Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Uniunii Artiştilor Plastici Profesioniști din România – Filiala Suceava, a unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, situat în municipiul Suceava, strada Avram Iancu, nr. 1, aflat în administrarea Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Suceava.
  • Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, situat în incinta Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, proprietate publică a Judeţului Suceava și în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.
  • Informarea Președintelui Autorității Teritoriale de Ordine Publică asupra eficienței Serviciului Polițienesc în trimestrul I 2014.
  •    Prezentarea adresei  Municipiului Suceava, nr. 14183 din 20 mai 2014, prin care se solicită acordul de principiu privind asocierea Consiliului Județean Suceava cu municipiul Suceava, pentru amplasarea Statuii domnitorului Petru Mușat, pe parcela cadastrala nr.193 din CF 15109 UAT Suceava situată în strada Ștefan cel Mare nr. 36.