Nereguli la medici de familie suceveni si la farmacisti si la un spital din judetul Suceava depistate in urma controalelor

Un număr de 22 acţiuni tematice de control au fost efectuate în luna iulie de Casa de Asigurări de Sănătate Suceava fiind verificaţi zece medici de familie; trei medici specialişti din ambulatoriul de specialitate, un laborator de analize medicale, şase farmacii, un furnizor de servicii medicale de recuperare şi un spital.

 Astfel, la trei medici de familie s-a constatat necompletarea corectă şi la zi a documentelor de evidenţă a serviciilor medicale – s-a aplicat sancţiunea contractuală de ,,avertisment”, la prima constatare, în patru cazuri  s-a aplicat sancţiunea de diminuare cu 5 % a valorii lunare “per capita” pentru nerespectarea programului de lucru declarat la CAS Suceava, iar la toţi cei zece medici verificaţi s-au aplicat măsuri de recuperare a sumelor reprezentând reţete prescrise fără respectarea protocolului de prescriere a medicamentelor în valoare de 99.019,60 lei.

În cadrul controlului s-a constatat că cinci asiguraţi au beneficiat de reţete compensate 90% din preţul de referinţă, că urmare a declaraţiilor depuse la medicii de familie şi a încadrării acestora în categoria „pensionari cu venituri numai din pensii mai mici de 700 lei pe luna”, deşi conform bazei de date de la Finanţe aceştia aveau şi alte venituri impozabile nu doar venituri din pensie. În aceste situaţii Compartimentul Juridic a transmis notificări asiguraţilor pentru recuperarea contravalorii de 40% din preţul medicamentelor de care au beneficiat nejustificat, în valoare de 613,96 lei.

medic

Totodată, s-au aplicat măsuri pentru recuperarea sumelor de la trei medici de familie care au emis reţete compensate în Programul de compensare 90% care se aplică pensionarilor cu venituri numai din pensii mai mici de 700 lei/luna, fără să aibă la fişa declaraţia pacientului că nu realizează alte venituri în afară de cele din pensii, în valoare de 292,67 lei. CAS Suceava a aplicat şi măsuri de recuperare, de la şase medici de familie, a contravalorii compensate a reţetelor duble, eliberate într-o luna, pentru pacienţii beneficiari ai programului de compensare 90%, în valoare de 2.215,39 lei;

În cazul a doi medici de familie s-au aplicat măsuri de recuperare a sumei reprezentând servicii neefectuate, în suma de 4.978,96 lei, iar în cazul unuia dintre aceştia s-a dispus şi măsură diminuare cu 10 % a valorii lunare “per capita”.

Mai mult, s-a aplicat şi o  măsură de recuperare sume reprezentând contravaloarea reţetelor medicale off-line neintroduse în sistemul informatic, în valoare de 10,94 lei.

La farmacii a fost aplicat un avertisment  pentru neconcordanţe identificate în gestiunea cantitativ-valorică şi o măsură de recuperare sume pentru introducerea eronată a datelor cuprinse în reţetele medicale prescrise off-line de medici, în valoare de 333,13 lei.

În cazul furnizorilor de servicii medicale în asistenţă medicală ambulatorie s-a constatat necompletarea corectă şi la zi a documentelor de evidenţă a serviciilor medicale în cazul unui furnizor şi  s-a aplicat sancţiunea contractuală de ,,avertisment”, la prima constatare, iar în cazul altui furnizor s-a aplicat sancţiunea de diminuare cu 5 % a valorii minim garantată a punctului pentru luna în care s-a constatat nerespectarea programului de lucru declarat la CAS Suceava. Totodată, în cazul a doi furnizori s-a dispus măsură restituirii contravalorii serviciilor medicale raportate pentru asiguraţi internaţi în spital, în valoare de 47,43 lei.

În cazul spitalului verificat s-a diminuat cu 1% a valorii de contract pentru lunile în care s-a constatat necompletarea corectă şi la zi a documentelor de evidenţă a serviciilor medicale, în valoare de 34.093,48 lei, s-a diminuat cu 3% a valorii de contract pentru luna în care s-a constatat raportarea incompletă a consumului de medicamente, în valoare de 26.637,62 lei, s-a dispus recuperarea sumei reprezentând contravaloarea reţetelor medicale off-line neintroduse în sistemul informatic, în valoare de 117,55 lei.

De asemenea, s-au efectuat şi patru acţiuni de control operativ, în urmă cărora, în cazul a doifurnizori de servicii medicale la domiciliu s-a aplicat sancţiunea contractuală de ,,avertisment” pentru necompletarea corectă a formularelor obligatorii utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate