ANUNŢ

Direcţia Silvică Suceava organizează în data de 16.09.2014, ora 10, la sediul său, CONCURS (etapa a II-a) pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante:

–         1 post şef district pe durată determinată: O.s. Putna

–         1 post pădurar pe durată determinată: O.s. Putna

–         1 post pădurar O.s. Stulpicani

–         1 post şef formaţie pepinieră O.s. Vama

 

Condiţii de participare pentru  postul de şef district silvic:

–         studii superioare tehnice de specialitate;

sau

–         studii superioare de scurtă durată tehnice;

sau

–         studii medii tehnice şi

–         grad profesional minim  tehnician silvic grad.I

 

Condiţii de participare pentru  postul de pădurar:

–         absolvent al liceului silvic sau al şcolii profesionale silvice;

–         grad profesional minim: pădurar debutant.

 

Condiţii de participare pentru  postul de şef formaţie:

–         studii medii tehnice

 

Concursul se va desfăşura potrivit Metodologiei prevăzută în Anexa nr.10 la Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P.- Romsilva nr.215/2014 şi va consta în probă scrisă şi interviu.

Înscrierile se fac la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până la data de 11.09.2014, ora 16.30, depunând următoarele documente:

  1. cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant respectiv;
  2. curriculum vitae (model european);
  3. diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (copie legalizată);
  4. carnet de muncă (copie) şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea î