Prefectura Suceava cere ICCJ revizuirea unei hotarari a CA Suceava prin care schimburile de terenuri de la Scheia sunt legale

Prefectura Suceava a cerut Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să revizuiască o hotărâre a Curţii de Apel Suceava prin care se constată că hotărârile Consiliului Local Şcheia privind schimburi de terenuri sunt legale.

Prefectul de Suceava, Florin Sinescu, a explicat, vineri, într-o conferinţă de presă, că o comisie constituită prin Ordinul Prefectului judeţului Suceava din 2011 a constatat existenţa la cartea funciară a unor anexe ale Hotărârilor Consiliului local al comunei Şcheia nr.73/2003 şi nr.7/2006, care nu au fost înaintate Prefectului judeţului Suceava în vederea exercitării controlului de legalitate şi care nu s-au regăsit nici la dosarele special constituite ale şedinţelor de consiliu locale, în care au fost adoptate aceste hotărâri. Aceste anexe au produs efecte juridice în sensul că au folosit la efectuarea de înscrieri în cartea funciară, precum şi a unor acte translative de drept de proprietate.

 Cele două hotărâri prin care Consiliul local Şcheia aprobă efectuarea unor schimburi de terenuri între proprietari şi consiliul local cu suprafeţe din păşunea comunală, pentru varianta de ocolire a municipiului Suceava au fost verificate de o comisie dispusă prin ordinul prefectului  din 2011, fiind verificate actele de proprietate ale cetăţenilor care urmează a fi expropriaţi pe suprafeţe de teren situate pe raza administrativ teritorială a comunei Şcheia.

centura3-001

După verificări s-a solicitat Tribunalului Suceava – secţia de contencios administrativ constatarea nulităţii absolute a tuturor anexelor care apar ca fiind parte integrantă din Hotărârea Consiliului local al comunei Şcheia, judeţul Suceava, nr. 73/07.11.2003, privind aprobarea schimbului de teren între Primăria comunei Şcheia şi cetăţeni şi care nu au fost înaintate prefectului judeţului Suceava şi la aceeaşi instanţă a fost introdusă o altă acţiune ce a avut ca obiect constatarea nulităţii absolute a tuturor anexelor care apar ca fiind parte integrantă din Hotărârea Consiliului local al comunei Şcheia, nr. 7 din 12.01.2006 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Şcheia şi care nu au fost înainte Prefectului judeţului Suceava, în vederea exercitării controlului de legalitate. Totodată, la  Judecătoria Suceava – secţia civilă s-au introdus 41 de acţiuni având ca obiect „anulările de acte proprietate, a actelor subsecvente (contracte de vânzare cumpărare), radieri efectuate în CF în trupul ,,Dealul Flămândului”, comuna Şcheia”.

Din cele 41 acţiuni în civil  – 38 acţiuni au fost suspendate până la soluţionare definitivă şi irevocabilă a acţiunii în contencios administrativ privind constatarea nulităţii absolute a tuturor anexelor care apar ca fiind parte integrantă din Hotărârea Consiliului local al comunei Şcheia, judeţul Suceava, nr. 73/07.11.2003

Întrucât dosarul nr. 7802/86/2011 – ce a avut ca obiect constatarea nulităţii absolute a tuturor anexelor care apar ca fiind parte integrantă din Hotărârea Consiliului local al comunei Şcheia, nr. 73/07.11.2003, privind aprobarea schimbului de teren între Primăria comunei Şcheia şi cetăţeni şi care nu au fost înainte Prefectului judeţului Suceava – a fost soluţionat irevocabil prin respingere, prefectul judeţului Suceava, în termen legal, a formulat cerere de repunere pe rol a celor 38 acţiuni în civil.

După aprobarea cererilor de repunere pe rol, se va solicita din nou suspendarea acestor cauze până la soluţionarea dosarului nr. 475/1/2014 aflat în curs de soluţionare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ce are ca obiect „ cerere de revizuire a Deciziei nr. 9715 din 13 noiembrie 2013 pronunţată în dosarul nr. 7802/86/2011* al Curţii de Apel Suceava – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal” acţiune formulată de prefectul de Suceava.

Cu privire la motivarea în drept a cererii de revizuire, prefectul a arătat că au fost invocate prevederile potrivit cărora revizuirea se poate cere „dacă există hotărâri potrivnice date de instanţe de acelaşi grad sau de grade deosebite în una şi aceeaşi pricină, între aceleaşi persoane, având aceeaşi calitate”.

loading...