A N U N Ţ

A.      Privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea masei lemnoase pe picior în volum total de 15,1 mii mc, din care: 4,6 mii mc fond forestier de stat şi 10,5 mii mc fond forestier administrat proprietate UAT la ocoalele silvice: Broşteni, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Vama, Frasin, Marginea, Putna şi Mălini,

 şi 

 B.       Organizarea licitaţiei masei lemnoase fasonate în volum total de 15,02 mii mc la ocoalele silvice: Brosteni, Crucea, Moldovita, Frasin, Stulpicani, Solca, Marginea,  Falcau, Brodina, Malini, Rasca, Dolhasca, Patrauti si Adincata.

Organizatorul licitaţiilor: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Data şi ora desfăşurării licitaţiilor:

A). 15 octombrie 2014, ora 9.00 pentru licitaţia de masă lemnoasă pe picior

B). 15 octombrie 2014, ora 11.00 pentru licitaţia de masă lemnoasă fasonată

Locul desfăşurării licitaţiiilor : DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Tipul licitaţiilor: licitaţie publică cu strigare;

Licitaţiile sunt organizate şi se vor desfăşura conform prevederilor „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva” aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Data şi ora organizării preselecţiilor: 9 octombrie 2014, începând cu ora 9.00

Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 9 octombrie 2014, ora 16.00

Lista partizilor/loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/lot sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, www.rosilva.ro.

A). Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie din fondul forestier proprietate publică a  statului 15.138 m3,din care pe natură de produse:

–          produse principale _________4728_ (m3);

–          produse secundare ___      _ _1989  (m3);

–          produse de igienă _____         _266  (m3);

–          produse accidentale ___        _8155  (m3).

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

–           răşinoase: __________14585 (m3);

–           fag: _______________    211 (m3);

–           stejari: _____________         (m3);

–           diverse specii tari: _____128  (m3);

–           diverse specii moi: _____214 (m3).

B).Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 15.019,80 m3, din care pe sortimente:

–        lemn pentru cherestea răşinoase: __                                            11781,16 (m3);

–        lemn pentru cherestea fag: _______                                              2054,63 (m3);

–        lemn pentru cherestea stejar: ______                                                77,70  (m3);

–        lemn pentru cherestea paltin: ______                                                60,50  (m3);

–        lemn pentru cherestea frasin: _____                                                    65,30 (m3);

–        lemn pentru cherestea cires: _____                                                     5,00   (m3);

–        lemn pentru cherestea diverse tari: __                                                25,40  (m3);

–        lemn pentru cherestea diverse moi: __                                               24,50  (m3);

–        lemn rotund şi despicat pentru industria celulozei şi hârtiei: __        ______0  (m3);

–        lemn rotund de foioase şi răşinoase pentru construcţii: ________      115,50 ( m3);

–        lemn de foc: __________                                                                  _ 807,91 (m3);

–        cherestea : __________                                                                      __2,20  (m3).

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

–             răşinoase: __________    12691,27  (m3);

–             fag: ________                     2054,63  (m3);

–             stejar, gorun: __________     78,70  (m3);

–             salcâm: ___________             0,00   (m3);

–             cireş: ___________                5,00   (m3);

–             paltin: __________               60,50   (m3);

–             frasin: ________                    65,30   (m3);

–             tei: ________                          1,00   (m3);

–             plop: ________                     17,00   (m3);

–             diverse specii tari: ______    35,90   (m3);

–             diverse specii moi: ______     10,50   (m3).

 

Masa lemnoasă oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC), respectiv din fondul forestier proprietate publică a UAT-urilor.

Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se va putea adjudeca, prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, excepţie făcând masa lemnoasă provenită din fond forestier proprietatea unităţilor teritorial administrative.

Caietele de sarcini pot fi procurate de la sediul organizatorului licitaţiilor începând cu data de: 6 octombrie 2014

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Persoanele juridice admise pentru participarea la licitaţii vor constitui garanţia de contractare prin instrumente bancare legale decontabile până la data licitaţiei sau prin numerar la casieria Direcţiei Silvice Suceava în limita plafoanelor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: (persoane de contact, numere de telefon): Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, telefon 0230/216.785 interior 227/288, sau 0230/521.641.

 

 

loading...