Anunt licitatii pentru vanzarea de pomi de Craciun

Direcţia Silvică Suceava

cu sediul în b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 6 telefon 0230/217685, fax 0230/521783

anunţă în data de 9 decembrie 2014, la sediul acesteia organizarea unei

LICITAŢII  PENTRU VÂNZAREA

DE POMI DE CRĂCIUN

 

Licitaţia se organizează în data de 9 decembrie 2014, ora 1400 la sediul Direcţiei Silvice Suceava

Licitaţia este publică, deschisă cu strigare.

Cantitatea totală de Pomi de Crăciun: specia Abies alba – 300 bucăţi și specia Pseudotsuga menziesii 100 bucăţi, proveniţi din culturile speciale.

Cantităţile de pomi de Crăciun oferite la licitaţie pe categorii de înălţimi, cât şi preturile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia agenţilor economici prin biroul comercial – producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava.

Persoanele juridice interesate pot vizualiza pomii de Crăciun la Pepiniera Silvică Salcea.

 

Preselecţia şi înscrierea agenţilor economici se va face la data de 9 decembrie 2014, între orele 830 – 1200, în acest sens agenţii economici vor prezenta următoarele documente:

  • Solicitarea de participare la preselectie;
  • Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu privire la structura actionariatului societătii, in copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice (valabil 30 de zile);
  • Copie dupa actele societatii: statut (act constitutiv) si incheierea de infiintare de la Tribunal, certificat de inmatriculare, acte aditionale, pentru firmele noi care nu au depus aceste documente la Biroul comercial-productie, in copie certificată pentru conformitate cu originalul.
  • Declaraţie pe propria raspundere ca societatea nu are datorii restanțe față de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva sau alte unități ale acesteia

NU VOR FI ADMIȘI LA LICITAȚIE AGENȚII ECONOMICI CARE:

  • Au datorii (indiferent de natura lor) la Directia Silvică Suceava sau la alte directii silvice;
  • Nu au depus toata documentatia de preselectie solicitata, nu au participat la preselectie si nu au semnat de primire a caietului de sarcini, nu au depus garantia de contractare;

Agenţii economici care îndeplinesc condiţiile de participare la licitaţie se vor putea înscrie  pana in data de  9 decembrie 2014, orele 1300.

La înscrierea la licitatie se va achita un tarif de participare de 180 lei si garantia aferentă loturilor pe care agentul economic intentionează să le liciteze, functie de cantităţile acestora. Preţurile de pornire pentru pomii de Crăciun sunt menţionate în caietul de sarcini a licitaţiei.

Instrumentele de plata a garanţiei vor fi depuse în bancă în vederea încasarii. Dupa desfasurarea licitatiei sumele aferente loturilor neadjudecate se vor returna agentilor economici dupa efectuarea operatiunilor bancare.

Conditiile de desfăsurare a licitatiei vor fi aduse la cunostinta agentilor economici şi cu ocazia preselectiei prin înmânarea unui caiet de sarcini.

 Cantităţile de pomi de Crăciun rămase neadjudecate la licitatia din data de 9 decembrie 2014, vor face obiectul unor negocieri in aceeasi data, incepind cu orele 15.00.

Pentru cantitatile ramase neadjudecate in urma negocierii se vor organiza negocieri in fiecare zi de luni, pina la epuizarea cantitatii totale, cu respectarea conditiilor de mai sus.

            Alte detalii se pot obtine de la Biroul Comercial-productie din cadrul Directiei Silvice Suceava, telefon 0230/217685 – interior 288/227.

loading...