A N U N Ţ

A. Organizarea licitaţiei masei lemnoase fasonate în volum total de 29,81 mii mc la ocoalele silvice: Brosteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Breaza, Pojorîta, Vama, Moldovita, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Falcau, Brodina, Mălini, Râşca, Fălticeni, Dolhasca,  Patrauti şi Adîncata .

Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Data şi ora desfăşurării licitaţiei:

A).  17 decembrie 2014, ora 09.00

 

Locul desfăşurării licitaţiiilor : DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare;

Licitaţiile sunt organizate şi se vor desfăşura conform prevederilor „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva” aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Data şi ora organizării preselecţiei: 11 decembrie 2014, începând cu ora 9.00

Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 11 decembrie 2014, ora 16.00

Lista partizilor/loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/lot sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, www.rosilva.ro.

A).Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 29811,585 m3, din care pe sortimente:

 • lemn pentru furnir tehnic de fag: _______ _     142,000 (m3);
 • lemn pentru cherestea răşinoase: __                    22040,761 (m3);
 • lemn pentru cherestea fag: _______                           __4847,000 (m3);
 • lemn pentru cherestea stejar: ______                                209,000 (m3);
 • lemn pentru cherestea paltin: ______                               _295,600 (m3);
 • lemn pentru cherestea frasin: _____       152,700 (m3);
 • lemn pentru cherestea cires: _____                             _____       (m3);
 • lemn pentru cherestea diverse tari: __                                __191,500 (m3);
 • lemn pentru cherestea diverse moi: __                                     107,000 (m3);
 • lemn rotund şi despicat pentru industria celulozei şi hârtiei: __  ___301,681 (m3);
 • lemn rotund de foioase şi răşinoase pentru construcţii: _________ 857,000 ( m3);
 • lemn de foc: __________           635,581 (m3);
 • cherestea : __________                              __31,762  (m3).

 şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

 • răşinoase: __________    23866,785 (m3);
 • fag: ________   4989,000 (m3);
 • stejar, gorun: __________   209,000 m3);
 • salcâm: ___________      3,000  (m3);
 • cireş: ___________                0  (m3);
 • paltin: __________     _295,600 (m3);
 • frasin: ________ _ 152,700  (m3);
 • tei: ________                         _    3,000  (m3);
 • plop: ________        ___8,000 (m3);
 • diverse specii tari: ______  __188,500  (m3);
 • diverse specii moi: ______       96,000  (m3).

Masa lemnoasă oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC), respectiv din fondul forestier proprietate publică a UAT-urilor.

Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se va putea adjudeca, prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, excepţie făcând masa lemnoasă provenită din fond forestier proprietatea unităţilor teritorial administrative.

Caietele de sarcini pot fi procurate de la sediul organizatorului licitaţiilor începând cu data de: 9 decembrie 2014

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Persoanele juridice admise pentru participarea la licitaţii vor constitui garanţia de contractare prin instrumente bancare legale decontabile până la data licitaţiei sau prin numerar la casieria Direcţiei Silvice Suceava în limita plafoanelor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: (persoane de contact, numere de telefon): Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, telefon 0230/216.785 interior 227/288, sau 0230/521.641.

loading...