Autoritatea Nationala a Vamilor a intrat in subordinea Ministerului Finantelor


Intră acum și în grupul de

Autoritatea Nationala a Vamilor va fi condusa de un vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

Institutia va asigura aplicarea strategiei si programului de guvernare in domeniul vamal si exercita atributiile stabilite prin lege.

Printre atributiile Autoritatii Nationale a Vamilor se numara coordonarea si indrumarea activitatii directiilor regionale vamale si a birourilor vamale pe linia prevenirii si combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, obiecte din patrimoniul cultural national.

De asemenea, Autoritatea verifica modul de declarare de catre titularul operatiunii vamale sau de catre comisionarul vamal a drepturilor cuvenite bugetului de stat; incaseaza si vireaza aceste drepturi la bugetul de stat; stabileste eventualele diferente prin controale ulterioare si asigura incasarea acestora; aplica formele si instrumentele de plata si de garantare a platii taxelor si drepturilor vamale in conformitate cu normele generale de decontare a veniturilor statului; asigura colectarea creantelor bugetare.

Autoritatea Nationala a Vamilor controleaza mijloacele de transport incarcate cu marfuri de import, export sau aflate in tranzit, precum si bagajele insotite sau neinsotite ale calatorilor care trec frontiera de stat a Romaniei si verifica legalitatea si regimul vamal al acestora potrivit reglementarilor vamale in vigoare. De asemenea, retine, in vederea confiscarii, marfurile care fac obiectul unor abateri de la legislatia vamala si pentru care legea prevede o astfel de sanctiune.

Autoritatea verifica, potrivit reglementarilor legale in vigoare, pe timp de zi si de noapte, cladiri, depozite, terenuri, sedii si alte obiective si poate preleva, in conditiile legii, probe pe care le analizeaza in laboratoarele agreate in vederea identificarii si expertizarii marfurilor supuse vamuirii. Efectueaza investigatii, supravegheri si verificari, potrivit reglementarilor legale in vigoare, in cazurile in care sunt semnalate situatii de incalcare a legislatiei vamale de catre persoane fizice si juridice; verifica registre, corespondenta si alte forme de evidenta si are dreptul de a cere oricarei persoane fizice sau juridice sa prezinte, fara plata, documentatia si informatiile privind operatiunile vamale; sesizeaza organele de urmarire penala competente atunci cand exista indiciile savarsirii unor infractiuni.

De asemenea, Autoritatea exercita, in cadrul controlului vamal ulterior verificarea oricaror documente, registre si evidente referitoare la marfurile vamuite. Controlul se poate face la oricare persoana care se afla in posesia acestor acte sau detine informatii in legatura cu acestea. Controlul ulterior se efectueaza pe o perioada de 5 ani de la acordarea liberului de vama.

Autoritatea Nationala a Vamilor are in dotare mijloace de transport auto si navale pentru activitatile specifice si caini dresati pentru Serviciul antidrog si controlul produselor cu regim special.

Hotararea adoptata de Guvern abroga HG nr. 366/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor si intra in vigoare la trei zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.


Intră acum și în grupul de