Directorul Rosal Suceava după intenţia Primăriei de a valida licitaţia pentru salubritate menajeră: Noi vom continua activitatea

Directorul Rosal Suceava, Adrian Niculescu, a anunţat, vineri, că firma pe care o conduce va continua să presteze activitatea de salubrizare menajeră în condiţiile în care Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor a decis, miercuri, suspendarea licitaţiei pentru contractul temporar de salubrizare menajeră.

Întrebat cum va acţiona Rosal în condiţiile în care Consiliul Local Suceava se va întruni, sâmbătă, „de îndată” pentru validarea licitaţiei, Niculescu a răspuns că firma Rosal îşi va continua activitatea pentru că nu poate lăsa un oraş fără salubritate menajeră deşi administraţia locală nu acţionează corect.

El a arătat că CNSC a decis suspendarea licitaţiei organizate de Primăria Suceava pentru contractul temporar de salubrizare menajeră.

rosal la treaba prin suceava

„Noi am cerut corectitudine”, a declarat Niculescu care a menţionat că, în baza prevederilor din contractul semnat în urmă cu opt ani, firma Rosal a depus încă din 29 august 2014 o cerere de prelungire a contractului cu 4 ani, reprezentând jumătate din perioada contractuală.

Niculescu consideră că Rosal are dreptate şi că în acest sens s-a pronunţat şi CNSC prin decizia din 14 aprilie 2015, publicată pe site-ul instituţiei,  pe care o prezentăm integral:

 

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr.

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,

a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a

contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea

  1. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE

Nr. 60s/ C1 /534

Data: 14.04.2015

Prin contestaţia nr. 22315/09.04.2015, înregistrată la Consiliul

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 5523/09.04.2015,

depusă de SC ROSAL GRUP SA, cu sediul în Municipiul Bucureşti,

strada Labirint, nr. 84, camera 1, sector 3, având CUI 6089555,

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8222/1994,

împotriva procedurii de atribuire, precum şi împotriva adresei de

înştiinţare cu privire la privire la desfăşurarea procedurii nr.

10676/03.04.2015, emisă de către MUNICIPIUL SUCEAVA, cu sediul

în Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, judeţul Suceava, în

calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de

„negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare”,

pentru desfăşurarea activităţii: „Serviciului public de salubritate

menajeră în municipiul Suceava”, s-a solicitat printre altele şi

suspendarea procedurii.

În baza documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

Admite cererea de suspendare a procedurii, formulată de SC

ROSAL GRUP SA, în contradictoriu cu MUNICIPIUL SUCEAVA, şi

2

dispune suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea

fondului cauzei.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate

cu dispoziţiile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi

completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în

termen de 5 zile de la comunicare.

loading...