Centrul Cultural Francez din Suceava va fi inaugurat In 2006

El a declarat Intr-o conferinTA de presA cA In baza colaborArii judeTului Suceava cu Departamentul de Nord din FranTa, In municipiul Suceava va fi construit un Centru Cultural Francez, proiectul fiind susTinut financiar Si de Ministerul Afacerilor Externe din FranTa. VicepreSedintele CJ Suceava s-a aflat sAptAmAna trecutA In Departamentul de Nord unde a discutat cu autoritATile franceze mai multe proiecte comune cu Suceava. El a spus cA unul dintre proiecte este cel al Centrului Cultural Francez care va fi amenajat Intr-o clAdire-monument arhitectonic, din centrului municipiului Suceava, valoarea investiTiei fiind de 800 000 de euro, din care 20% va fi suportat de Consiliul JudeTean Suceava, iar restul, In pArTi egale, de Departamentul de Nord Si MAE francez. Este proiect cultural important are ca scop principal cunoaSterea Si valorizarea celor douA culturi astfel IncAt sA se realizeze apropierea dintre locuitorii celor douA regiuni, a spus Uricec.