Prinţul Paul ar fi cesionat Palatul regal din Valea Putnei şi 40.000 de ha de pădure din Broşteni încă din 2007

Prinţul Paul al României, aflat în arest la domiciliu întrucât este cercetat într-un dosar de corupţie, ar fi cesionat în 4 octombrie 2007, către firma Reciplia, controlată de offshore-ul Reciplia LTD, mai multe proprietăţi aflate în judeţul Suceava, potrivit unor surse judiciare.

print paul si lia

Proprietarul acestor domenii era prinţul Nicolae, care a lăsat, prin testatament averea sa soţiei sale din Venezuela, în testament fiind blestemaţi cei care nu ţin cont de dorinţa sa.

Astfel, în compania  Reciplia  prin Remus Truică, Marius Marcovici, Dan Andronic, Beny Steinmetz, Tal Silberstein şi Arthur Finkelstein ar fi cumpărat drepturile litigioase de la Paul de România pentru mai multe proprietăţi ce au aparţinut  Casei Regale a României şi la care au fost începute în  2006, procedurile de restituire, fie administrative, fie judiciare, scrie pe site-ul său, jurnalistul Oreste Teodorescu.

Între proprietăţile vizate de acte de concesionare se află Moşia Regală Broşteni la care se adaugă  39.885 hectare de pădure, castelul de vânătoare Poiana Iţcanilor, compus din 40 de camere, plus 50 hectare teren din Valea Putnei.

Castelul regal Valea Putnei a ars într-un incendiu în anii ’50, fiind construită în zonă o casă de vânătoare ce aparţine Ocolului Silvic Pojorâta.

Cererile făcute de Prinţul Paul pentru obţinerea acestor bunuri au fost respinse de Prefectura Suceava încă din 2007, dar în toamna anului 2014, Prinţul Paul a depus cereri la Prefectura Suceava prin care solicită moşia, în nume propriu, ca dobânditor al drepturilor succesorale ale Principelui Nicolae, o suprafaţă de 39885,38 ha, din care 34000 ha păduri.

Solicitarea a fost considerată de Prefectura Suceava ca fiind inadmisibilă pentru ca în acest domeniu Comisia judeţeană de fond funciar Suceava a respins cererea în anul 2007, iar ulterior aceasta a fost confirmată şi de instanţă.

castelul regal Valea Putnei

Comisia judeţeană privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava, a analizat documentaţiile trimise de Comisia locală de fond funciar Broşteni şi Comisia locală de fond funciar Crucea şi a respins prin Hotărârea nr. 350 din 1 martie 2007 cererea prin care se solicită reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 39.885,38 ha, din care 34.000 ha sunt păduri, situată pe raza oraşului Broşteni şi pe raza comunei Crucea, Ocolul Silvic Crucea şi Ocolul Silvic Broşteni.

 

Prinţul Paul a introdus o acţiune civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Vatra Dornei la data de 23 aprilie 2007, prin care a chemat în judecată Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Suceava, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea Hotărârii nr. 350 din 01.03.2007,   reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 39.885,38 ha teren forestier, naţionalizate prin Decretul 38 din 27.05.1948 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române de la ASR Prinţul Nicolae al României, şi a sediilor ocoalelor silvice situate în localităţile Crucea şi Broşteni, a altor construcţii necesare pazei şi administraţiei fondului forestier, care au existat în proprietatea petentului, reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 20,50 ha teren agricol situată pe un amplasament precizat pe Valea râului Neagra – Broşteni precum şi a construcţiilor accesorii acestor terenuri situate pe teritoriul localităţilor Crucea şi Broşteni, aşa cum au fost consemnate în procesul verbal nr.1 din 26 aprilie 1946 naţionalizate prin acelaşi Decreta nr. 38 din 27 mai 1948 şi obligarea Comisiei judeţene Suceava la emiterea titlului de proprietate.

 

Judecătoria Vatra Dornei a respins prin sentinţa civilă nr. 831 pronunţată la data de 26.06.2007 acţiunea civilă având ca obiect „fond funciar” formulată de ASR Prinţul Paul Philippe al României, ca nefondată, iar în 27.11.2007 Tribunalul Suceava respinge recursul declarat de ASR Prinţul Paul Philippe al României împotriva sentinţei civile a Judecătoriei Vatra Dornei ca nefondat.

 

În baza legislaţiei, persoanele fizice şi persoanele juridice pot formula cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferenţele de suprafaţă ce pot fi restituite, până la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv, iar modificarea termenului de depunere a cererilor în baza legilor fondului funciar se poate face numai prin lege şi nu prin comisia judeţeană sau instanţa de judecată

De remarcat este că această suprafaţă de pădure a fost proprietatea privata a prinţului Nicolae, iar acesta, prin testament, a transmis toata averea sa soţiei sale, Tereza, din Venezuela, iar în încheierea testamentului prinţului Nicolae este inclusă fraza – „Blestemat să fie toţi cei care nu vor ţine cont de voinţa celor care au testat”.