Calificarea de medic veterinar a cetatenilor din alte state poate fi recunoscuta si in Romania

Titlurile oficiale de calificare în meseria de medic veterinar, obtinute pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau al Confederatiie Elvetiene, daca au o experienta de cel putin 3 ani pe teritoriul unui stat membru, certificata de catre acest stat, vor fi asimilate si pe teritoriul României, se precizeaza într-un comunicat al Biroului de presa al Guvernului.

Guvernul a adoptat, în ultima sedinta, o hotarâre pentru modificarea si completarea HG nr. 860/2004 privind recunoasterea calificarii de medic veterinar si reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar.

Recunoasterea titlurilor oficiale de calificare permite accesul în România la aceeasi profesie cu cea pentru care persoana solicitanta este calificata în statul membru de origine, precum si exercitarea activitatilor profesionale pe teritoriul României în  conditiile prevazute de lege pentru cetatenii români detinatori ai titlurilor oficiale de calificare în profesia de medic veterinar eliberate de autoritatile române competente.

În vederea obtinerii dreptului de exercitare a profesiei de medic veterinar, Colegiul Medicilor Veterinari solicita urmatoarele documente:

-dovada nationalitatii persoanei în cauza;

-copie dupa diplome, certificate sau dupa titlul oficial de calificare care atesta calificarea de medic veterinar si, dupa caz, atestarea experientei profesionale a persoanei respective;

-documente eliberate de catre autoritatile competente ale statului membru de origine sau de provenienta privind: caracterul moral al persoanei în cauza, absenta unei situatii de faliment, absenta unui caz de eroare profesionala grava sau de infractiune care determina suspendarea ori interzicerea exercitarii profesiei; în cazul în care astfel de documente nu sunt eliberate de catre autoritatile competente, acestea se înlocuiesc cu o declaratie pe propria raspundere sau cu o declaratie solemna, care îndeplinesc conditiile de validitate prevazute în statul membru de origine sau provenienta în care au fost eliberate;

-un document privind sanatatea fizica sau psihica solicitat în statul membru de origine; în cazul în care un astfel de document nu este solicitat în statul membru de origine, se accepta un certificat de sanatate eliberat de autoritatea competenta a respectivului stat;

-un certificat eliberat de autoritatile competente ale statului membru de origine care atesta care sunt titlurile oficiale de calificare pentru accesul la profesia de medic veterinar.

Colegiul Medicilor Veterinari poate solicita cetatenilor statelor membre un certificat eliberat de bancile si societatile de asigurare dintr-un alt stat membru privind situatia financiara sau dovada ca acestia sunt asigurati împotriva riscurilor pecuniare care decurg din raspunderea profesionala, în cazul în care aceste documente sunt solicitate si cetatenilor români.

Cererea unui medic veterinar cetatean al unui stat membru cu privire la accesul în România la activitatile veterinare, se solutioneaza de Colegiul Medicilor Veterinari în termen de 3 luni de la data depunerii dosarului.