Sapte posturi de inspectori scolari au ramas neocupate in urma concursului ISJ

Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava a desfasurat în perioada 4-11 martie a.c., concursul pentru ocuparea celor 21 posturi vacante de inspector scolar, dupa încetarea suspendarii concursurilor pentru ocuparea functiilor manageriale.

Potrivit ISJ Suceava, 7 posturi au ramas neocupate dupa concurs.

Din cei 22 candidati înscrisi, au promovat 15, 4 au fost respinsi , iar 3 nu s-au prezentat la concurs.  

Dupa validarea concursului de catre M.E.C.T., candidatii declarati reusiti, vor fi încadrati la Inspectoratul  Scolar pe baza de contract managerial, pentru o perioada de 4 ani. Acestia sunt: instit. Laurentie Spac – învatamânt primar, prof. Rita Cântiuc si prof. Eleonora Bulboaca – limba româna, prof. Cristina Marinela Cimpoesu – matematica, prof. Carmen-Gina Ciobîca – chimie-fizica, prof. Daniel Giorgie Vlad – informatica, Anisor Vasiliu – istorie, Gheorghe Coman – educatie fizica, Lucia Mihoc – ucraineana, Lidia Acostoaie – integrare europeana si programe comunitare, prof. Valeria Leonte – perfectionare si formare continua,  prof. Alexandra Chirila – resurse umane, Elena Manuela David – minoritati, Narcisa Stefanescu – învatamânt particular si alternative educationale si Ioan Halip – învatamânt special.

Alte 13 posturi din ISJ au fost ocupate prin concurs în anii anteriori, iar pentru 7  posturi ramase neocupate în urma acestei sesiuni de concurs vor fi numiti inspectori cu delegatie, prin detasare în interesul învatamântului.  

În urma verificarii documentelor întocmite de comisiile de înscriere si, respectiv de elaborare a subiectelor si a participarii la desfasurarea concursului, Adrian Marius Barbulescu, delegatul MEdCT a apreciat buna organizare a activitatii de catre I.S.J. Suceava, cu  deplina respectare a metodologiei de concurs, atât sub aspecte de ordin tehnic, cât si în privinta legalitatii.

Cu privire la prestatia candidatilor, pe lânga o foarte buna pregatire metodica  si de specialitate, acestia au demonstrat temeinice cunostinte de management si legislatie scolara, având în vedere faptul ca multi dintre ei au obtinut punctajul maxim la testul grila.  

Delegatul MEdCT a mentionat ca o dificultate pentru unii candidati a constituit-o proba de curriculum vitae si a reprosat candidatilor ca în întocmirea dosarului nu au tinut seama de cerintele specificate în fisa de evaluare, introducând si documente greu de evaluat sau nerelevante. Astfel, în majoritatea situatiilor, motivul respingerii candidatilor si al neocuparii unor posturi l-a constituit neîntrunirea punctajului minim prevazut de Metodologie, la proba de evaluare a CV-ului.

loading...