11 focare de trichineloză la mistreţi vânaţi pe fondurile de vânătoare au fos