Măsuri pentru ca elevii suceveni să obțină rezultate mai bune la Examenele Naționale: De la discuții cu părinți, până la program suplimentar de pregătire

Planuri prin care elevii suceveni să își îmbunătățească rezultatele la Examenele Naționale au fost stabilite de Inspectoratul Școlar Suceava împreună cu școlile din județ după analiza rezultelor obținute de elevi la simularea Evaluării Naționale și Bacalaureat.

Potrivit ISJ Suceava, simularea probelor examenelor naționale a fost monitorizată de ISJ Suceava prin control tematic desfășurat pe parcursul a două săptămâni, începând cu prima zi de simulare, vizând atât aspecte  legate de organizarea și desfășurarea probelor în școlile județului, cât și modul de evaluare a lucrărilor scrise și a rezultatelor obținute.

„Din datele colectate prin fișe de monitorizare și din aspectele semnalate de către inspectorii școlari, comisiile județene pentru organizarea și desfășurarea examenelor naționale  au  identificat  puncte tari și disfuncții din școli, pe baza cărora au fost elaborate planuri remediale, cu măsuri concrete, cu aplicabilitate la nivelul județului”, se arată în comunicat.

 

Planul remedial elaborat de către ISJ Suceava cuprinde printre altele analiza în cadrul Consiliilor profesorale din școli a rezultatelor la simularea examenelor  naționale; informarea părinților  cu privire la progresul /regresul  elevilor; discuţii individuale cu cei ai căror copii au note sub 5 şi colaborarea cu aceştia pentru a determina o schimbare de atitudine faţă de responsabilităţile ce decurg pentru pregătirea examenelor naționale, dar și organizarea unor dezbateri de către profesorii diriginți, la nivelul claselor , cu participarea profesorilor la disciplinele de examen, în scopul stabilirii unor criterii individualizate pentru acoperirea lacunelor.

Un alt punct prevede tratarea diferențiată a elevilor (aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au făcut dovada slabei pregătiri și consolidarea cunoștințelor elevilor performanți, ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice, realizarea de fișe de lucru individual cu diferite grade de dificultate, etc,),  respectarea   programului  de pregătire suplimentară şi diferenţiată a elevilor, activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor atât la orele de curs, cât şi la orele de pregătire suplimentară;      aplicarea unor evaluări sumative având ca suport modele de teste elaborate de CNEE pentru examene naționale.

ISJ Suceava recomandă susținerea tezelor semestriale cu subiect unic la nivel de unitate școlară pentru elevii din clasele ce vor susține examene naționale.