Sisteme de supraveghere video în toate localitățile județului, una din măsurile identificate de ATOP Suceava pentru creșterea climatului de siguranță al cetățenilor

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) Suceava a transmis mai multe recomandări instituțiilor de ordine publică din județ după ce au analizat probleme din toate localitățile județului, între măsurile pentru creșterea climatului de singuranță în județ identificate de ATOP Suceava fiind introducerea de sisteme de supraveghere video în toate localitățile, șeful de post să aibă misiuni numai în comună sau investiții în consolidarea sediilor de poliție și înnoirea parcului auto.

Potrivit raportului ATOP Suceava pentru al doilea trimestru al acestui an, discuțiile purtate de membrii ATOP în județ au scos în evidență că în majoritatea localităților structurile de ordine publică se preocupă pentru asigurarea unui climat de siguranță civică corespunzător prin  realizarea indicatorilor minimali de performanță.

„În cadrul deplasărilor efectuate, membrii ATOP au recomandat ca analizele din sintezele zilnice să constituie baza de pornire în gestionarea resursei umane, logistice și financiare,pentru planificarea acțiunilor specifice, derularea unor activități de prevenire a faptelor infracționale si contravenționale pe segmente de vulnerabilități, amenințări și riscuri cu potențial criminogen”, se arată în documentul citat.

Totodată, ATOP Suceava a identificat  aspecte ce țin de necesitatea realizării unei mai bune cooperări între structurile de ordine publică, privind solicitarea de efective pentru organizarea, desfășurarea unor acțiuni specifice  conform competențelor legale, suplimentarea cu efective pentru dinamizarea dispozitivului de ordine publică la misiunile de menținere/asigurare, la acțiuni de prevenire, descurajare sau destructurare a unor grupări infracționale.

„Conducerea acțiunilor  și responsabilitatea pentru  modul de organizare și desfășurare sunt stabilite clar prin ordin al ministrului de interne, respectiv poliția menține ordinea publică, iar jandarmeria asigură ordinea publică”, se menționează în raport.

În document se arată că în urma discuțiilor din teritoriu au fost semnalate disfuncționalități de colaborare între structurile de ordine publică și administrația publică, aspecte corectate la Șcheia, Rădăuți, Mitocu Dragomirnei, Liteni.

„În majoritatea localităților unde au avut loc întâlniri cu reprezentanții ATOP, cetățenii, primarii, consilierii locali, inclusiv lucrători de poliție au solicitat regândirea locului șefului de post care trebuie să-și desfășoare activitatea  numai în comună, să nu mai fie folosit în misiuni de patrulare intercomunale, determinând ca postul de politie să rămână închis.

Cetățenii se consideră mai în siguranță având postul de poliție încadrat numeric și calitativ, cu lucrători stabili în localitatea în care locuiesc”, se menționează în raport.

ATOP Suceava consideră, totodată, că se impune o mai eficientă  implicare din partea secțiilor de poliție rurală care are au arondate posturi de poliție, pentru planificarea, organizarea și desfășurarea misiunilor de ordine publică în mediul rural.

„S-a solicitat, de asemenea, reînființarea a două posturi de jandarmi în localitățile Dolhasca și Vicovu de Sus. În ședințele de consiliu județean și în ședințele ATOP s-au solicitat acțiuni mai hotărâte pentru asigurarea fondurilor necesare consolidării și reabilitării a 6 posturi de poliție aflate într-un grad avansat de degradare, iar ultimele date indică faptul că vor fi asigurate aceste fonduri”, se precizează în raport.

ATOP Suceava subliniază că un accent important s-a pus pe identificarea de către consiliilor locale a resurselor bănești pentru introducerea sau extinderea sistemului de supraveghere video, cu mențiunea că într-un număr important de localități acest sistem funcționează, fiind monitorizat de dispeceratul poliției locale.

Membrii ATOP Suceava au constatat că un alt aspect a fost cel referitor la lipsa accesului la baza de date al polițiilor locale, cu excepția celei din Suceava, demarându-se demersurile necesare pentru întocmirea procedurii specifice pentru administratorul bazei de date, cu sprijinul I.P.J. și Poliția Locală Suceava.

Totodată, un număr mare de posturi de poliție au solicitat înnoirea parcului auto, în special în localitățile de frontieră, precum și dotarea cu calculatoare și imprimantă (spre exemplu, postul de Poliție Putna).

De asemenea, s-a susținut necesitatea asigurării unor  fonduri bănești pentru tipărirea unor materiale informative pliante (broşuri) şi distribuite publicului pentru a cunoaşte rolul şi sprijinul care-l  poate acorda ATOP comunităţilor în eficientizarea serviciului polițienesc.

„Au fost constatate în majoritatea localităților că administrația locală se preocupă de asigurarea ordinei și siguranței civice prin emiterea unor HCL, care stabilesc un cod de conduită civică, dar și măsuri coercitive  pentru prevenirea unor acțiuni care aduc prejudicii persoanei, patrimoniului public sau privat”, se menționează în raport.

ATOP Suceava a mai făcut recomandări pentru eficientizarea activității cu paza umană a localităților conform Planului de pază a localității, precum  și  instalarea sistemelor tehnice de securitate, respectiv echipamente de supraveghere video instalate în spațiul public, în locuri aglomerate, în târguri şi oboare, la intrarea în şcoli şi grădiniţe, precum și echipamente de detecție și alarmare la efracție instalate la instituțiile publice, agenți economici, obligativitate prevăzută în Legea  333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările ulterioare şi din H.G. 301/2012 actualizată pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003, dar și asigurarea fondurilor necesare, în fiecare an, la nivelul localităţilor pentru îmbunătăţirea confortului public: vizibilitate pe timp de noapte, în locuri aglomerate, în târguri şi oboare, la intrarea în şcoli şi grădiniţe, monitorizarea magazinelor şi barurilor unde frecvent se vând produse nepermise minorilor ( ţigări, alcool).

Mai mult, ATOP Suceava consideră că trebuie organizate dezbateri publice de către autorităţile locale, cu largă participare din partea tuturor instituţiilor din localitate, pentru creşterea gradului de încredere în poliţie, jandarmerie, poliție locală şi în ATOP,  ca organizaţii care au scop comun de creștere a gradului de siguranță a persoanei.

 

loading...