Prefectura Suceava vrea sa ofere servicii de calitate cetatenilor

Politica Institutiei Prefectului – Judetul Suceava este de a da o noua dimensiune conceptului de „administrare” în sensul cresterii nivelului de satisfacere a cerintelor utilizatorilor serviciilor acestei institutii, prin asigurarea transparentei decizionale, reducerea birocratiei si îmbunatatirea continua a serviciilor.

În acest sens, obiectivul Institutiei Prefectului – Judetul Suceava  în ceea ce priveste calitatea serviciilor oferite se refera la implementarea  si îmbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii bazat pe modelul furnizat de standardul SR EN ISO 9001: 2001( institutia a fost certificata conform Certificatului nr. 317/25.03.2008).

Viziunea Institutiei Prefectului – Judetul Suceava este de a deveni partenerul de încredere al cetatenilor, institutiilor si structurilor locale, judetene si europene pentru îndeplinirea atributiilor legale.

         
Pentru Institutia Prefectului – Judetul Suceava, calitatea înseamna cetateni multumiti  de serviciile publice furnizate, îndeplinirea atributiilor legale în conditii de eficienta, transparenta si îmbunatatirea continua a activitatii.
 
 Pentru a implementa aceasta politica referitoare la calitate, institutia  si-a propus mai multe  directii strategice, printre care:

    * Sa asigure identificarea si satisfacerea asteptarilor exprimate sau implicite ale cetatenilor judetului, în deplina concordanta cu legislatia care sta la baza activitatii institutiei;
    * Sa dezvolte competente profesionale si sa le perfectioneze continuu în domeniile în care institutia prefectului are atributii, prin programe flexibile de formare, pentru a se situa la înaltimea cerintelor actuale ale societatii românesti;
    * Sa asigure în institutie un climat de munca bazat pe implicare, responsabilitate si respect reciproc, astfel încât, fiecare participant la proces sa-si valorifice la maximum potentialul profesional, intelectual si uman;
    * Sa îmbunatateasca procesul de luare a deciziilor prin utilizarea unei metode de analiza statistica pe baza sondarii opiniei cetatenilor pentru culegerea, prelucrarea si întelegerea nevoilor comunitatii;
    * Sa monitorizeze performantele activitatii din cadrul institutiei în vederea îmbunatatirii continue a acesteia la toate nivelurile.

      În vederea identificarii unor modalitati optime de relationare cu cetatenii si de obtinere a unui feed- back din partea acestora asupra calitatii serviciului prestat de angajatii institutiei prefectului, a fost întocmit un chestionar privind ”opinia cetateanului”. Acest chestionar urmeaza a fi distribuit celor care  solicita diverse servicii, iar dupa completare va fi introdus într-o ”cutie cu opinii”; periodic, aceste chestionare vor fi analizate si, în functie de rezultate, se vor lua masuri de îmbunatatire a activitatii.