Copiii din 5 etnii existente in judet studiaza limba materna

Potrivit ISJ Suceava, pentru 5 dintre cele 11 etnii existente în judetul Suceava se organizeaza studiul limbii materne, la nivel prescolar, primar, gimnazial si liceal. „Promovarea elementelor de identitate si cultura specifica a dus la atingerea tintelor propuse, la o convergenta a rezultatelor actiunilor si a influentat orientarea scolara a elevilor,  înscriindu-se în finalitatile învatamântului general obligatoriu. Astfel, elevi cuprinsi în 66 unitati scolare studiaza, dupa caz, limbile rromana, ucraineana, polona, rusa lipoveneasca sau germana, cu asigurarea încadrarii si asistentei de specialitate corespunzatoare”, precizeaza seful ISJ Suceava, Petru Carcalete.

Astfel, ca urmare a activitatilor desfasurate în scolile respective, s-au înregistrat o serie de rezultate remarcabile, printre acestea conducerea ISJ Suceava amintind de dezvoltarea capacitatii elevilor de a se exprima corect si coerent în limbile materne; cresterea gradului de cuprindere a copiilor rromi la toate nivelurile de învatamânt; numarul mare de participanti si premianti la concursurile si olimpiadele  nationale si internationale la limbile materne ucraineana si rusa; dezvoltarea parteneriatelor interne si externe cu Polonia si Ucraina; organizarea si functionarea claselor cu predare partiala în limbile materna ucraineana la Grupul Scolar „Latcu Voda” Siret si polona la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului; realizarea unor clase de tip „A doua sansa” pentru învatamântul primar si secundar la Scoala cu clasele I-VIII Salcea si respectiv, Scoala cu clasele I-VIII nr. 3 Vicovu de Sus; aplicarea planului judetean privind eliminarea segregarii scolare si de prevenire a abandonului scolar, prin crearea celor 10 Grupuri Locale de Sprijin.

Atât activitatile scolare, cât si cele extrascolare organizate si desfasurate cu elevii apartinând minoritatilor nationale, au fost reconsiderate prin utilizarea unor metode de stimulare  a unei bune atmosfere scolare, de toleranta, de interculturalitate, de pastrare a identitatii, de securitate personala. Astfel, pe parcursul anului scolar si în timpul vacantelor scolare, în parteneriat cu diferite institutii si organizatii, oferta de programe a fost diversificata prin initierea unor concursuri, festivaluri, simpozioane  si tabere de vara.

Valorizarea activitatilor de acest tip cu rol atât de important în  formare si  în mentinerea interesului pentru cunoasterea propriei culturi, într-o viziune de integrare fara uniformizare, a dus la crearea situatiilor de comunicare plurilingva, esentiale pentru sustinerea învatarii limbii materne, a istoriei si traditiilor minoritatilor nationale.

loading...