Gheorghe Flutur cere ministrului Apelor și Pădurilor să găsească o soluție rapidă pentru ca Trangaz să poată începe lucrările prin fond forestier la conducta de gaz natural spre Vatra Dornei. El avertizează că există riscul să expire autorizațiile emise

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, miercuri, că a solicitat ministrului Apelor și Pădurilor să găsească o soluție rapidă pentru ca Transgaz să poată începe lucrările prin fond forestier la conducta de gaz natural spre Vatra Dornei.

Flutur a declarat pentru News Bucovina că a transmis o solicitare în acest sens ministrului Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, și i-a sugerat să modifice ordinul de ministru în care se prevede că „avizarea și aprobarea scoaterii definitive ori ocupării temporare din fondul forestier național a terenurilor forestiere aflate în litigiu pe rol se pot face numai după soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei de către instanța de judecată” astfel încât în situația actuală să se poată realiza scoaterea din fond forestier a terenurilor necesare pentru realizarea investiției pentru magistrala de gaz natural care leagă Câmpulung Moldovenesc de Vatra Dornei.

De menționat este că Gheorghe Flutur a reușit să deblocheze proiectul astfel încât Romsilva și Transgaz au ajuns la un acord pentru acest proiect, iar în toamna anului trecut ar fi trebuit emisă o Hotărâre de Guvern în acest sens. Ulterior, Direcția Silvică Suceava a atacat în instanță punerea în posesie a unor suprafețe de teren forestier aflate în proprietatea Ocolului Silvic Bucovina al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Transgaz a informat Consiliul Județean Suceava că în 7 noiembrie 2017, Ministerul Apelor și Pădurilor a solicitat clarificări privind actele de proprietate  asupra  terenurilor și defalcarea suprafețelor forestiere   administrate de Ocolul Silvic Silva Bucovina, pe fiecare parohie în parte, precum și acceptul (în formă notarială) a acestora.

Ulterior, prin adresa nr. 654/05.03.2018 Ocolul Silvic Silva – Bucovina a informat că terenurile proprietate ale unitaților de cult ortodoxe din cadrul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc (Parohia Gheorghițeni, Filia Haleasa Broșteni II, Filia Frasin Broșteni I, Parohia Holda, Parohia Cotîrgași, Parohia Broșteni I, Schitul Peștele Broteni, Filia Învierea Domnului, Parohia Sf. Gheorghe – Foresta și Parohia Sf. Apostoli ) fac obiectul unui litigiu cu Direcția Silvică Suceava.

 

În aceste condiții, conform Ordinului de Ministru 694/2016 pentru aprobarea „Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor  bănești” la art.39 alineat (1) se stipulează faptul că „Avizarea și aprobarea scoaterii definitive ori ocupării temporare din fondul forestier național a terenurilor forestiere aflate în litigiu pe rol se pot face numai după soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei de către instanța de judecată”.

 

De subliniat este că pentru punerea în funcțiune a obiectivului de investiții „Conductă de transport gaze naturale Frasin – Câmpulung Moldovenesc și parțial Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei” a fost deja realizat tronsonul de conductă de la Câmpulung Moldovenesc la Pojorâta în lungime de 9,276 Km.

„S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. a investit importante resurse umane și financiare, dar conform celor menționate mai sus, respectiv apariția legii 265/2018 și a litigiului dintre Arhiepiscopia Sucevei și Radăuților și Direcția  Silvică  Suceava, societatea se află în imposibilitatea respectări și termenelor și graficelor de execuție asumate, existând posibilitatea ca până la finalizarea definitivă a acestuia să expire atât Certificatul de Urbanism cât și avizele obținute până în prezent”, se arată într-un document al Ministerului Economiei.

Același minister face precizarea  că S.N.T.G.N. TRANSGAZ  S.A. Mediaș are alocate sursele de finanțare necesare  în vederea finalizării proiectului, prin Programul de Modernizare Dezvoltare Investiții pe 2018 -2019.(T.B.)