Cum arată programul de guvernare 2009 – 2012?

Programul de guvernare PDL-PSD pentru următorii ani prevede menținerea cotei unice de 16%, reducerea deficitului bugetar la 2,5% din PIB în 2009, introducerea TVA diferențiat între 5% si 25% și aplicarea unei taxe "Robin Hood", pentru câștigurile generate "de factori conjuncturali externi".
Economistii care au lucrat la programul economic de guvernare au în vedere reducerea dezechilibrelor din economia romanească, în contextul în care deficitul bugetar ar putea depăși 3,5% din produsul intern brut (PIB) în acest an, iar deficitul balanței de plăți se menține ridicat, la peste 13% din PIB, chiar dacă în ușoară restrângere față de anul trecut, când a ajuns la 14% din PIB.
Parametrii indicați în document pentru situația din 2008 sunt imprumutați din analizele Bancii Naționale a României (BNR), prezentate recent de consilierul guvernatorului BNR Lucian Croitoru.

Insă acesta adăugase că Romania trebuie să reducă deficitul extern cu cel puțin 4 puncte procentuale din PIB și să aducă deficitul bugetar la cel mult 1% din PIB în 2009, pentru a controla felul în care investitorii vor dori să reducă finanțarea externă a țării-

Pentru reducerea dezechilibrului fiscal, programul de guvernare prevede, pe de o parte reducerea cheltuielilor "curente de administrare", iar pe de altă parte schimbări importante la nivel fiscal.
Una din principalele noutăți menționate în programul de guvernare este aplicarea unei cote de TVA redusă la 5% pentru alimente de bază, concomitent cu creșterea TVA la produse de lux la 25%. În prezent, taxa pe valoarea adaugatî (TVA) este de 19%.

De asemenea, programul prevede majorarea impozitelor pe clădiri, automobile și ambarcațiuni cu motor peste limitele stabilite prin lege.
Programul de guvenare al coaliției mai prevede perceperea unei cote de TVA de 19% și la tranzacțiile imobiliare efectuate în scopuri comerciale de către persoane fizice și impozitarea cu 16% a câștigurilor din tranzacțiile imobiliare în scopuri comerciale. Pentru tranzacțiile imobiliare care nu au scop comercial va fi menținut actualul sistem de impozitare.

Pentru câștigurile bursiere, este prevăzută stabilirea unui impozit unitar, fără a fi date detalii. Actualul guvern a suspendat pentru 2009 impozitul pe câștigurile realizate pe piața de capital, atât pentru investițiile pe termen scurt, cât și pentru cele pe termen lung, motivând decizia prin necesitatea de a sprijini Bursa, puternic afectată de criza internațională.

La capitolul reduceri de taxe, programul prevede eliminarea temporară a impozitului pe veniturile din dobânzile la depozitele bancare, inclusiv ale nerezidenților, în vederea stimulării economisirii. Măsura face parte dintr-o politică mai largă de stimulare a economisirii private, in scopul reducerii consumului privat și al presiunii pe deficitul de cont curent.

Noul guvern ar urma să scutească firmele de impozitul pe profitul reinvestit în progresul tehnologic, potrivit programului de guvernare.

De asemenea, programul prevede scutirea angajatorilor de cheltuielile cu contribuțiile sociale pentru salariile angajaților cu dizabilități, dar și "transpunerea sistemului practicat în anumite state UE prin care angajatorii persoanelor cu dizabilități primesc subventți de la stat pentru a compensa incapacitatea de muncă".

O altă mare noutate fiscală prevazută în program este "impozitarea suplimentară a câștigului care nu este efectul unui merit specific evident al agentului economic, ci este generat de factori conjuncturali externi". Formula se referă la așa- numită taxă "Robin Hood", după numele celebrului haiduc britanic, vehiculată în unele state din Europa în ultimii ani pentru a super-taxa câștigurile mari – ale firmelor petroliere mai ales, în perioada în care țițeiul se scumpise masiv și umflase profiturile companiilor din sector.

Programul de guvernare mai prevede și asigurarea caracterului multianual al bugetului sau creșterea eficacității administrării fiscale prin creșterea gradului de colectare a veniturilor publice – despre care s-a vorbit în ultimele guvernări, fără a fi fost vreodată puse în practică.

În privința fondurilor europene, programul prevede "asigurarea condițiilor pentru absorbția integrală și eficiență a fondurilor structurale și de coeziune europene – principala sursă externă de finanțare a creșterii economice".

PD-L și PSD vor, de asemenea, să înăsprească gradul de sancționare pentru evaziune fiscală, "concomitent cu creșterea graduală a funcției preventive a controlului fiscal-bugetar", să reducă economia necontabilizată "prin aplicarea de măsuri fiscale adecvate", să asigure sustenabilitatea datoriei publice interne și să utilizeze datoria publică externă ca sursă de creștere economică, să folosească la maximum schemele legale de ajutor de stat, "în scopul activării factorilor interni de antrenare a creșterii economice" și să promoveze parteneriatul public-privat în vederea realizării proiectelor publice.

Programul mai prevede, pe partea fiscală, "asigurarea unui tratament simetric al agenților economici și al statului, din perspectiva obligațiilor reciproce", "simplificarea sistemului de taxe, impozite și tarife parafiscale, precum și a modului de administrare a acestora în beneficiul contribuabilului", "realizarea de studii de impact prealabile pentru orice normă privind reglementarea/dereglementarea în politica fiscal-bugetară", "îmbunătățirea sistemului de evaluare a redevențelor pentru resursele minerale publice exploatate privat, cât și pentru terenurile publice date în concesiune" sau creșterea performanțelor financiare ale intreprinderilor publice (regii, societăși și companii nationale) prin organizarea lor sub forma unor centre de profit, cât și prin introducerea managementului privat, prin persoane juridice, pe bază de contract.