Un singur contract cu CAS pentru medicii cu mai multe specialități

Medicii vor putea încheia, din 2009, doar un singur contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, chiar dacă au mai multe specialități, potrivit noului contract-cadru aprobat de Guvern, în ultima ședință. „Dacă un medic are un cabinet acreditat pe toate specialitățile, el poate să facă un singur contract cu casa, pentru cabinetul respectiv.

Dar pentru fiecare specialitate în parte, cabinetul trebuie să fie dotat cu aparatura necesară”, a explicat președintele Colegiului Medicilor din România, prof. dr. Vasile Astărăstoae. El este de părere că această reglementare, introdusă în contractul-cadru pentru anul 2009, clarifică circumstanțele și condițiile în care medicii cu mai multe specialități își pot desfășura activitatea în cabinetele unde profesează.

„Nu a existat, până acum, o reglementare fermă a situației medicilor cu mai multe specialități și ce ar trebui să facă ei pentru a profesa în toate specialitățile pe care le-au dobândit”, a adăugat președintele Colegiului Medicilor.

De asemenea, potrivit noului contract-cadru, a fost modificată prevederea conform căreia în relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii medicale erau obligați să efectueze investigații medicale paraclinice numai în baza biletului de trimitere, cu condiția ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice.

Conform noilor reglementări, medicul care a eliberat biletul de trimitere trebuie să se afle în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială își desfășoară activitatea sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorităților Judecătorești, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, iar furnizorul de servicii medicale paraclinice să se afle în relație contractuală cu oricare din casele de asigurări de sănătate enumerate anterior.