Blocurile cu risc seismic vor fi consolidate pentru a putea fi reabilitate termic

Primăria Suceava va realiza un program de consolidare a blocurilor de locuinţe care prezintă risc seismic pentru ca ulterior acestea să poată intra în programul de reabilitare termică, a declarat, miercuri, primarul Ion Lungu. El a spus, într-o conferinţă de presă, că pentru un număr de 31 de blocuri de locuinţe din municipiu au început deja procedurile privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precizând că au mai fost transmise Primăriei documentaţii pentru alte 55 de blocuri. Lungu a arătat că primul pas pentru admiterea unui bloc în programul de reabilitare termică este efectuarea expertizei tehnice, urmând ca apoi să fie realizat auditul energetic şi proiectarea. Primarul a explicat că după realizarea acestor etape se pot stabili costurile reabilitării, subliniind că asociaţiile de proprietari urmează să-şi dea acordul doar pe „o valoare concretă” a lucrărilor.

Edilul-şef sucevean a mai arătat că primele blocuri de locuinţe care au depus documentaţiile în vederea reabilitării termice sunt din zona centrală şi că în cazul în care, în urma expertizei tehnice, se constată că acestea au probleme cu riscul seismic vor trebui, mai întâi, să fie incluse într-un program de consolidare. Primarul a apreciat că există posibilitatea ca blocurile de locuinţe construite în anii 1950-1960 să prezinte probleme la structură. „Cele mai vechi blocuri ar putea avea probleme de structură, iar pentru acestea vom încerca să găsim un alt program, pentru consolidare”, a spus Ion Lungu. El a estimat că în următorii trei-patru ani ar putea fi reabilitate termic câteva zeci de mii de apartamente din municipiu.

Guvernul a decis, la începutul lunii martie, prin ordonanţă de urgenţă că suma acoperită de la bugetul de stat pentru reabilitarea termică a locuinţei va creşte la 50% din valoarea proiectului, restul fondurilor fiind asigurate de autorităţile locale, în proporţie de 30%, şi de asociaţiile de proprietari, cu 20%. Cota de 20% care revine proprietarilor poate fi suportată de către primării, în baza unei decizii a consiliului local, care va stabili şi metoda de recuperare.

Lucrările de intervenţie stabilite prin noile reglementări sunt izolarea termică a pereţilor exteriori, înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic, lucrări de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

Odată cu efectuarea acestora pot fi efectuate şi lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie, precum şi lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe.

Etapele necesare implementării programelor locale sunt identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe, înştiinţarea asociaţiilor de proprietari de către primării privind posibilitatea înscrierii în programul local, hotărârea adunării generale a proprietarilor de înscriere în programul local şi semnarea contractului de mandat, proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie, recepţia la terminarea lucrărilor şi eliberarea certificatului de performanţă energetică cu evidenţierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire, recepţia finală după expirarea perioadei de graţie de bună execuţie de 3 ani.

Asociaţiile de locatari din blocurile de locuinţe se pot înscrie în program prin solicitare scrisă adresată primăriei de care aparţine, însoţită de contractul de mandat semnat, hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală cu acordul majorităţii proprietarilor, lista proprietarilor din imobil.