În judeţul Suceava ar urma să participe la activităţile de pregătire 10.709 elevi ai claselor terminale și se vor aplica măsuri speciale
Guvernul României a aprobat Hotărârea nr. 394/2020 privind instituirea stării de alertă, în conformitate cu prevederile Legii 55/2020, iar în domeniul Educaţiei şi Cercetării sunt prevăzute mai multe măsuri.

Ministerul Educaţiei Naţionale a precizat, miercuri, într-un comunicat de presă, că, potrivit acestei hotărâri adoptate de Guvernul României,

se menţine măsura suspendării temporare a cursurilor din toate unităţile şi instituţiile de învăţământ până la finalul anului şcolar/universitar, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului Educaţiei şi Cercetării şi ministrului Sănătăţii.

Totodată,  este permisă desfăşurarea, după data de 02 iunie2020, a unor activităţi de pregătire, pe o perioadă de 2 săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a VIII-a, a XII-a şi a XIII-a), precum şi pentru organizarea examenelor naţionale şi de cercetare a competenţelor profesionale, precum şi activităţile specifice fiecărei instituţii de învăţământ superior, în condiţiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordinul comun al ministrului Educaţiei şi Cercetării şi al ministrului Sănătăţii.

“Hotărârea privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 vine cu reglementări pentru elevii şi studenţii care locuiesc sau au reşedinţa în afara României, dar sunt înmatriculaţi în unităţile/instituţiile de învăţământ din România.

Practic, potrivit art 1, alin.6, litera p, elevii/studenţii, cetăţenii români sau cetăţeni ai statelor vecine României, cu domiciliul sau reşedinţa în afara României şi înmatriculaţi în unităţile/instituţiile de învăţământ de pe teritoriul ţării noastre, care au de susţinut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învăţământ gimnazial/liceal/învăţământ superior, dar care nu prezintă simptome asociate COVID-19, sunt exceptaţi de la măsura carantinării/izolării la locuinţa/locaţia declarată de persoana în cauză”, se arată în comunicatul de presă al MEC.

Reamintim că în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) şi Ministerul Sănătăţii au emis un ordin comun pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ.

Ordinul comun al celor două ministere prevede următoarele măsuri pentru organizarea activităţii în unităţile/instituţiile de învăţământ, în actualul context epidemiologic:

Accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minima de 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;

Nu este permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,3 grade Celsius;

Va fi asigurată dezinfectarea suprafeţelor expuse şi se va respecta măsura distanţării fizice.

În acelaşi ordin sunt stabilite următoarele acţiuni şi măsuri implementate la nivelul unităţilor/instituţiilor de învăţământ:

la intrarea în unitatea de învăţământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depăşească 37,3 grade Celsius) de către cadrul medical care va asigura asistenţa medicală pe întreaga durată a desfăşurării activităţilor

participarea elevilor la activităţile de pregătire va fi decisă de părinţi după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora

parcursul prin curtea şcolii până la intrarea în unitatea de învăţământ se va realiza pe un traseu bine delimitat şi semnalizat

la intrarea în unitatea de învăţământ vor fi asigurate materiale şi echipamente de protecţie (covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini)

în toate spaţiile în care se vor desfăşura activităţi cu elevii vor fi afişate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare şi de prevenire a infectării cu SARS CoV-2

unităţile sunt dotate permanent cu săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini

durata activităţilor petrecute de elevi în sălile de clasă va fi de cel mult:

3 ore pentru elevii de liceu

2 ore pentru elevii de gimanziu

4 ore pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale

pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacţioneze fizic

în sălile de clasă activităţile/examenele se vor desfăşura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanţă între elevi/candidaţi, pe rânduri şi între rânduri, de 2 m faţă de altul

pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite  și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii)

colectarea măştilor se va face în locuri special, semnalizate corespunzător

la sfârşitul activităţilor, elevii vor primi o nouă mască de protecţie.

Acţiuni şi măsuri implementate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior:

asigurarea triajului epidemiologic

prestabilirea circuitului către/şi din sala de examen

candidaţii vor fi protejaţi de masa facială

intrarea în sala se va face în mod organizat, pe rând, păstrând distanţa de 2 m, spaţierile necesare se pot marca cu banda colorată în faţa uşii.

Direcţiile de sănătate publică asigură, acolo unde nu este personal medical încadrat, în colaborare cu autorităţile publice locale/judeţene, personalul medical desemnat să acorde asistenţă medical pentru fiecare unitate/instituţie de învăţământ din judeţ.

În judeţul Suceava ar urma să participe la activităţile de pregătire 10 709 elevi ai claselor terminale

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat pentru NewsBucovina că în judeţul Suceava ar urma să participe la activităţile de pregătire, pe o perioadă de 2 săptămâni, 10 709 elevi ai claselor terminale, respectiv din clasele a VIII-a, a XII-a şi a XIII-a.

El a precizat că activităţile de pregătire vor fi susţinute de 6578 de cadre didactice sucevene.

Anuţei a menţionat că în judeţul Suceava funcţionează 47 de cabinete medicale şcolare în şcoli şi licee, iar alte 19 în grădiniţe şi cămine, personalul medical fiind format din 20 de medici şcolari şi 75 de asistenţi medicali.

De menţionat este că în localităţile unde nu există reţea de medicină şcolară acordarea asistenţei medicale în fiecare unitate de învăţământ ar urma să fie efectuată cu personalul cabinetelor medicale individuale ale medicilor de familie .

(LB)

loading...