Proiecte de peste 500 de milioane de euro, in derulare in judet

În perioada de aproape un an şi jumătate care a trecut de la preluarea conducerii Consiliului Judeţean Suceava de către preşedintele Gheorghe Flutur, au fost atrase, în parteneriat cu administraţiile locale, fonduri guvernamentale şi europene de peste 500 milioane euro, reprezentând valoarea totală a 321 proiecte promovate şi aflate în derulare, acestea având diverse stadii de execuţie, după cum urmează:

• 87 de proiecte de investiţii pentru drumuri şi poduri, locale şi judeţene, promovate prin diferite programe de finanţare, astfel: 43 de proiecte prin intermediul HG 577/1997 – componenta drumuri; 5 drumuri judeţene, finanţate prin intermediul Programului Operaţional Regional; 5 drumuri judeţene finanţate prin intermediul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Moldova; 2 drumuri judeţene finanţate prin PHARE CBC; 16 proiecte finanţate din Bugetul propriu al Consiliului Judeţean; 16 proiecte pentru construirea sau consolidarea unor poduri şi podeţe în mediul rural, finanţate prin intermediul Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006.

• 74 de proiecte pentru alimentări cu apă, canalizare şi reabilitarea unor staţii de epurare, astfel: 1 proiect în valoare de aproximativ 52.000.000 euro finanţat prin POS Mediu – Axa 1, , având drept beneficiare 33 localităţi ale judeţului Suceava;
23 proiecte intermediul HG 577/1997; 24 de proiecte prin OG 7/2006; 15 proiecte prin PNDR – măsura 322; 3 proiecte prin intermediul OG 40; 8 proiecte prin intermediul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru localităţi a căror populaţie, având până la 50.000 locuitori, nu îndeplineau condiţiile pentru accesarea de finanţări prin alte programe; 6 proiecte Programul SAMTID.

• 35 de proiecte pentru electrificarea unor cătune izolate, derulate prin intermediul Programului „Electrificare 2007-2009” al MAI; dintre acestea, pentru 8 proiecte s-a acordat finanţare, iar 27 urmează să primească finanţare în perioada următoare.

• 40 de săli de sport ce vor fi construite prin intermediul Companiei Naţionale pentru Investiţii.

• 32 de proiecte pentru construirea de baze sportive, prin intermediul OG nr. 7/2006; dintre acestea, în 18 localităţi proiectele sunt în faza de execuţie, iar pentru 14 localităţi în faza de proiectare.

• 24 proiecte pentru construirea sau reabilitarea, prin intermediul Companiei Naţionale pentru Investiţii, a unor cămine culturale; dintre acestea, 18 proiecte sunt pentru obiective noi, iar 6 pentru reabilitarea unor edificii existente.

• 23 de proiecte pentru amenajarea unor parcuri; dintre acestea, Administraţia Fondului de Mediu a acordat finanţare pentru 8 proiecte, celelalte 15 fiind în prezent pe lista de aşteptare.

• 6 proiecte, derulate de asemenea prin intermediul Administraţiei Fondului de Mediu, având drept scop împădurirea a aprox. 220 ha de terenuri degradate.

În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, Consiliul Judeţean a demarat construcţia a două depozite ecologice de deşeuri, prin intermediul unui proiect de aproximativ 52 milioane euro finanţat prin intermediul POS – Mediu, Axa 2.

Pe componenta socială, culturală sau de turism au fost iniţiate proiecte de peste 21 milioane euro, dintre care amintim: Proiectul privind reabilitarea Cetăţii de Scaun şi a zonei de protecţie a acesteia, Proiectele „O viaţă normală în centru – o poartă deschisă spre societate” şi „Gospodina” – Centrul de recuperare şi reabilitare Sasca, Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică “O nouă şansă” Todireşti, Proiectul privind modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate al Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, Proiectul privind modernizarea clădirii Complexului Muzeal Bucovina, Proiectul „Centru de Informare Turistică” şi Centrul pentru susținerea tradițiilor bucovinene.

loading...