ISU „Bucovina” recruteaza candidati pentru arma “pompieri si protectie civila”

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” Suceava anunţă că recrutează candidaţi pentru instituţiile de învăţământ care formează ofiţeri, subofiţeri şi maiştri militari de POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ. La concursul de admitere – sesiunea 2010, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru nevoile unităţilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru nevoile Bazei Centrale de Asigurare Tehnică a Misiunilor – Bucureşti şi ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, vor fi scoase la concurs 170 locuri.

Astfel, la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti – Facultatea de Pompieri sunt 45 locuri bărbaţi, din care 1 loc pentru rromi, la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, judeţul Prahova – 125 locuri subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă – bărbaţi, din care 119 locuri pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, din care 1 loc pentru rromi, 3 locuri pentru Inspectoratul General de Aviaţie şi 3 locuri pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române.

De asemenea, pentru concursul de admitere la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu şi la Academia Tehnică Militară – Bucureşti, instituţii de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, pentru nevoile unităţilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, va fi comunicat în timp util numărul de locuri scoase la concurs.

Durata studiilor la Facultatea de Pompieri şi la Academia Tehnică Militară este de 4 ani iar la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu este de 3 ani.

Durata studiilor la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti este de 2 ani.

Probele de verificare a aptitudinilor fizice, baremele minime prevăzute pentru acestea şi precizările tehnice aferente, aplicabile pentru concursurile de admitere în instituţiile de formare iniţială ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt aplicabile şi pentru concursurile de admitere în instituţiile de formare iniţială ale Ministerului Apărării Naţionale.

Cât privesc condiţiile de participare, căpitanul Dan Baltaru, ofiţer Informare şi Relaţii Publice din cadrul ISU „Bucovina” Suceava a precizat că fiecare candidat trebuie să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2010; să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă vârsta de până la 27de ani; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00; să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ; să aibă înălţimea minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile cu excepţia candidaţilor proveniţi din liceele Ministerului Administraţiei şi Internelor – promoţia 2010.

În privinţa recrutării candidaţilor în vederea participării la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ superior din structura Ministerului Apărării Naţionale, căpitanul Baltaru menţionează că aceasta se realizează potrivit prevederilor Dispoziţiei directorului Direcţiei Generale Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor valabile şi pentru Academia de Poliţie „Al.I. Cuza”, cu precizarea că limita minimă de înălţime a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale este de 1,65 metri pentru femei şi 1,70 metri pentru bărbaţi.

Dosarul de recrutare cuprinde aceleaşi documente specificate la întocmirea dosarului pentru Academia de Poliţie „Al.I. Cuza” Facultatea de Pompieri.
La instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Apărării Naţionale se concurează pe numărul total de locuri pentru fiecare instituţie de învăţământ, iar ocuparea acestora se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute, candidaţii putând alege beneficiarul şi specializarea pentru care se pregătesc.

Căpitanul Baltaru precizează şi câteva avantaje de care beneficiază absolvenţii, respectiv loc de muncă asigurat după absolvire, şcoală de şoferi profesionişti (categoriile B şi C) în timpul şcolarizării la şcoala de subofiţeri, acordare de diplome recunoscute pe plan naţional.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava, Biroul Resurse Umane, municipiul Suceava, strada Universităţii nr. 14, telefon 524.426, int. 27010.
Pot fi accesate şi site-urile www.pompierisv.ro (pentru prezentarea completă a ofertei educaţionale), www.academiadepolitie.ro (pentru Facultatea de Pompieri), www.armyacademy.ro (Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu), www.mta.ro (Academia Tehnică Militară Bucureşti).