Peste 1000 de carduri europene de asigurări sociale de sănătate au fost eliberate de CAS Suceava în perioada ianuarie- aprilie 2021, cele mai multe în februarie și martie

Directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, economist  Victor Cristi Bleorțu, a declarat, joi, pentru NewsBucovina, că în primele patru luni ale acestui an, instituția a eliberat 1077 de carduri europene, din care 237 în luna ianuarie, 358 în februarie, 304 în martie și 178 în aprilie.

El a precizat că în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, începând cu 01.01.2007, persoanele asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România pot beneficia, în situaţia deplasării pentru şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, de cardul european de asigurări sociale de sănătate.

“Cardul european acordat asiguratilor este gratuit si, atât cardul cât şi certificatul provizoriu, deschid dreptul titularului la servicii medicale, care devin necesare (şi nu pentru tratarea afecţiunilor existente), pe perioada deplasării într-un stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu legislaţia statului respectiv şi nu poate fi utilizat pe teritoriul României”, a subliniat Bleorțu.

Directorul general al CAS Suceava a menționat că perioada de valabilitate a cardului european/certificatului provizoriu este de 2 ani de la data emiterii. 

El a mai spus că în perioada ianuarie-aprilie 2021, prin aplicarea Regulamentelor Uniunii Europene CEE nr. 1408/71 şi nr. 574/72, CAS Suceava a eliberat, la solicitarea asiguraţilor sau a instituţiilor competente din ţările Uniunii Europene, un număr de 711 formulare europene.

Bleorțu a arătat că instituția a eliberat în intervalul menționat 4 formulare E 112 (S2), prin care pacienți cu afecțiuni dermatologice, oftalmologice și ale sistemului circulator au efectuat tratament în străinătate, aceștia adresându-se unor unităţi sanitare din Italia, Belgia, Austria și Germania.

“În cazul decontării serviciilor medicale obținute în statele UE de către asigurații români beneficiari de card european (sau Certificat provizoriu de inlocuire pentru Cardul European) sau de formulare europene (E 106, E 121 si E 112), în primele 4 luni ale anului, CAS Suceava a decontat un numar de 1.009 solicitari. Suma decontată de CAS Suceava pentru servicii medicale de care au beneficiat asigurații români în statele UE, conform acestor solicitări, a fost de 7.862.426,28 lei”, a mai precizat Bleorțu.

(LB)

loading...