Zeci de locatari de pe Aleea Nucului în dezacord cu proiectul imobiliar care ar urma să fie dezvoltat în zonă considerând că este prea înalt, va afecta stabilitatea terenului, clădirile istorice din apropiere și va aglomera și mai mult zona

Un număr de 47 de proprietari de apartamente din blocurile de pe Aleea Nucului unde urmează să se dezvolte un nou proiect imobiliar au transmis Primăriei Suceava,  Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, un memoriu în care explică, punctual, nemulțumirile pe care le au față de proiect solicitând să fie luate în considerare la elaborarea studiului de oportunitate privind noile construcții.

În document, semnatarii arată că există probleme de stabilitate a terenului, că blocurile turn care ar urma să fie ridicate vor pune în umbră clădirile istorice din zonă, că vor afecta lumina pentru apartamentele blocurilor existente, că va aglomera și mai mult zona care și așa este blocată de trafic.

Vă prezentăm integral punctul de vedere exprimat de locatari:

„Semnatarii prezentului document, în termen legal (5 zile de la data anunțului public) locatari ai blocurilor nr.1 scara A și B, nr.4, blocurilor S1, S2, S3 situate pe strada Aleea Nucului nr.1, nr.4, nr.7, nr.9, nr.11 din vecinătatea terenului deținut de SC NIVA DEVELOPMENT SRL, vă semnalăm o serie de aspecte care pot prejudicia bunul mers al vieții în comunitatea noastră, ca urmare a proiectului inițiat de NIVA DEVELOPMENT SRL în formatul actual.

Observațiile făcute punctual sperăm să contribuie la realizarea unui studiu de oportunitate echidistant și corect atât față de cetățenii care locuiesc în zona Aleea Nucului, față de toți sucevenii care țin la clădirile simbolice ale orașului lor, cât și pentru mediul de afaceri sucevean.

Considerente geo-topo

 Un prim aspect care îngrijorează semnatarii documentului vizează afectarea gravă a stabilității terenului pe care NIVA DEVELOPMENT dorește să ridice cele mai înalte construcții rezidențiale din Municipiul Suceava (45-46m înălțime). Studii ale pânzei freatice realizate de Proiect Bucovina în primii ani după 1990, în vederea clarificării oportunității construcțiilor cu regim înalt de înălțime în zona centrală demonstrează inadecvarea acestora în zona menționată. Înțelegem că inițiatorul proiectului a făcut propriul studiu însă ne păstrăm rezerve asupra obiectivității acestuia, atâta timp cât studiul a fost plătit de inițiator, și nu de o entitate independentă. Mai mult decât atât, din experiența nedorită dobândită de locatarii blocului S2 și S1 (Aleea Nucului nr 7-9), blocuri aflate în imediata vecinătate a ansamblului prea înalt, S+P+6E+M(nr 7A) ridicat în 2014 și contestat la acea vreme, construcția nouă a cauzat o lăsare a blocurilor S1 și S2, treptele de la intrarea acestora s-au deteriorat grav (unele chiar rupte), peretele estic exterior al blocului S2 s-a lăsat ușor în jos, lucru observabil și din exteriorul blocului, dar și în interiorul apartamentelor locatarilor – antecedent îngrijorător pentru locuitorii de pe Aleea Nucului, vecini ai terenului pe care se dorește construirea ansamblului de 3 turnuri de 45-46m.

Considerente de istorie locală

În vara 2020, locatarii de la etajele superioare ale blocului nr 1 (Al. Nucului nr1) au constatat că săpăturile făcute pe terenul apartinând NIVA DEVELOPMENT au scos la iveală, în zona gardului nord- vestic o serie de cupole de tuneluri din material de construcție asemănător pietrei Cetății de Scaun . Din păcate nu au fost făcute fotografii imediat, iar lucrătorii au acoperit foarte repede terenul. Ne punem întrebarea dacă nu există pe acest teren un sit arheologic care trebuie conservat și valorizat corespunzător, având în vedere că istoria locală e un punct de atracție turistică pe care Suceava mizează.

Referindu-ne la zona centrală ca la un spațiu ce cuprinde valori arhitecturale reprezentative pentru oraș: Palatul Administrativ (monument istoric cod LMI SV-II-m-B-05481), Muzeul de științele naturii, Biserica Catolică, Muzeul „Bucovinei” (monument istoric cod SV-II-m-B-05480), Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu“, Colegiul Național “Ștefan cel Mare“ (monument istoric cod SV-II-m-B-05450), Hanul Domnesc (monument istoric cod SV-II-m-B-05476), constatăm că toate celelalte construcții civile și comerciale actuale au înălțimi ce nu periclitează aceste repere prețioase pentru suceveni și turiști deopotrivă. În acest context cele 3 turnuri amplasate în zona protejată a monumentelor istorice menționate vor răni aerul de oraș vechi al Sucevei, pe suceveni în aceeași măsură, dar și autoritățile lăsate în umbra turnurilor construite printr-un astfel de proiect.

În acest sens, prezentul document va fi trimis spre analiză și Ministerului Culturii.

Considerente de aglomerare urbană, trafic dificil

În prezent, chiar și fără existența ansamblului rezidențial și a spațiilor sale aferente, zona Consiliului Județean, Prefecturii, Administrației Finanțelor, Parchetulului, Băncii BCR, este o zonă aglomerată, cu un trafic auto sufocat, cu un trafic pietonal dificil (trotuarele fiind ocupate de mașini care nu încap în parcarea subterană în intervalul orar 8 -17, cel puțin).

Parcela are acces dintr-un drum subdimensionat (8.5- 9 m) precum și dintr-o alee (5m), astfel încât numărul autovehiculelor care vor intra și ieși de pe parcelă vor genera valori de trafic mult crescute. Din acest motiv solicităm evaluarea impactului și a modului de conectare a ansamblului la rețeaua existentă.

 Referitor la aglomerarea construcțiilor prevăzute pe terenul în discuție, valorile indicatorilor de urbanism precizate în PUD-ul publicat sunt: CUT = 3,87- 3,95 max, POT=49,35 % , însă nu este explicită obținerea acestor valori (din schiță, POT pare a fi aproape 100%).

Dacă comparăm aceste valori cu cele precizate în PUZ pentru zona centrală M, publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Suceava extragem (pag 8): “Pentru clădirile între 5 şi 9 niveluri (P+4-8): POT maxim = 50%, CUT maxim = 4” . Ne întrebăm pentru clădirile cu 13-14 niveluri ce valori ale acestor indicatori sunt reglementare? Același PUZ , referitor la: AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ precizează: “Clădirile vor respecta între ele distanța egală cu înălțimea la cornișă a celei mai înalte dintre ele.” Din schița PUD acest lucru nu se respectă. (Studiu de însorire necesar) ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR “Înălțimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre aliniamentele străzii. Poate fi adăugat suplimentar un nivel în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiţia retragerii acestuia cu minimum 3m. În cazul clădirilor izolate, înălțimea maximă va putea depăși cu maximum un nivel înălțimea clădirilor învecinate.” Din schița PUD acest lucru nu se respectă.

Considerente de luminozitate

Pentru a nu fi afectată cantitatea de lumină la care au dreptul locatarii blocului nr 1 (Al Nucului nr. 1), distanță dintre acest bloc și ansamblul nou propus ar trebui să fie cel puțin egală cu înălțimea la cornișă a turnurilor, respectiv 45- 46m. De asemenea nu este respectată (studiu de însorire necesar).

Considerente de asigurare a spațiilor verzi, spațiilor de joacă

Din PUZ, referitor la SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Spațiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 30 mp. Se recomandă să se evite impermeabilizarea terenului peste strictul necesar pentru accese, circulații pietonale, terase. Se recomandă înverzirea, pe cât posibil, a teraselor necirculabile ale clădirilor. PUD-ul întocmit de NIVA DEVELOPMENT este neclar în acest sens. Dar putem semnala soarta celor peste 15 arbori (pini, castani, paltini) tăiați în perioada martie –aprilie 2021 de pe acest teren.

 Investigațiile făcute la Ocolul Silvic Pătrăuti, Ocolul Silvic Adâncata, Direcția Silvică Suceava au relevat că nici una din aceste autorități nu a eliberat vreo autorizare de tăiere a arborilor de pe acest teren. Suntem curioși în ce fel NIVA DEVELOPMENT va întreprinde acțiuni de înverzire la noul ansamblu de clădiri, după un start de defrișare proaspăt încheiat.

În ce privește spațiile de joacă, având în vedere că ansamblul rezidențial însumând 29 etaje va reuni și familii tinere cu copii, ne punem întrebarea dacă locul de joacă prevăzut în schița publicată este satisfăcător, sau se vor supra-aglomera spațiile existente în prezent în zonă, având în vedere că și poziția stabilită pe schiță (lângă calea de acces auto în parcarea subterană) este improprie.

 Sperăm că la întocmirea studiului de oportunitate de către Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, aspectele trecute în revistă de către locatarii străzii Aleea Nucului să își găsească soluții mulțumitoare, pentru că ne dorim să transformăm DEZACORDUL formulat acum într-un ACORD dat fără ezitări!”

loading...