Patru cadre didactice sucevene au obținut nota 10 la proba scrisă a examenului de titularizare, iar 168 au obținut note mai mici de 5


Intră acum și în grupul de
FOTO: Libertatea.ro

Patru cadre didactice sucevene au obținut nota 10 la proba scrisă din cadrul Concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2021 (înainte de înregistrarea contestațiilor)

Rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul Concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2021 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate astăzi, 27 iulie, ora 10:00, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro.

Conform unui Raport la finalizarea introducerii notelor inițiale la concursul de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar, publicat de Ministerul Educației, în județul Suceava rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 43% , iar din promoția curentă 44,2% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte).

Una din cele patru note de 10 a fost obținută la disciplina Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructive-educative în grădinița de copii, o altă notă de 10 a fost obținută la disciplina Economic, administrativ, poștă, o altă notă de 10 la disciplina Arte vizuale și a patra notă de 10 la fost obținută la disciplina Istorie.

În județul Suceava 168 de cadre didactice au obținut note între 1,01 și 4,99, alte 276 de cadre didactice au note cuprinse  între 5,00 și 6,99, 338 au note între 7 și 9,99, iar 4 cadre didactice au obținut nota 10 la proba scrisă din cadrul Concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, înainte de soluționarea contestațiilor.

Conform calendarului, contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile pot fi transmise si prin e-mail, după afișarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00.

 Rezultatele finale se afișează în data de 3 august la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site.

Ministerul Educației precizează că pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 – 5 august.

CITEȘTE și ISJ Suceava: 41 de candidați la titularizare s-au retras din examen în timpul probei scrise, iar 174 de candidați au absentat

(LB)


Intră acum și în grupul de