Verificări privind securitatea la incendiu ale spațiilor pentru gararea mașinilor din blocurile din județul Suceava și ale spațiilor în care sunt depozitate arhivele din județ, dispuse de prefectul Moldovan

Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a dispus, marți, verificări privind securitatea la incendiu ale spațiilor cu destinație de arhivă precum și ale spațiilor destinate garării autovehiculelor din blocurile din județ.

Măsura a fost luată după ce în ultima perioadă s-au produs două incendii având consecințe economico-sociale și chiar în sfera juridică, cu impact național deosebit, respectiv cel care a afectat construcții ale Primăriei Beleți – Negrești, jud. Argeș (fiind afectat grav spațiul arhivei), respectiv incendiul care s-a produs la imobilul de locuințe colective din mun. Constanța (fiind afectate peste 30 apartamente și distruse 37 autoturisme).

Prefectul de Suceava arată că chiar dacă din informațiile disponibile până acum a rezultat faptul că ambele evenimente au fost produse ca urmare a acțiunii intenționate (cauză de incendiu dificil, dacă nu chiar imposibil de prevenit), din spațiul public au fost emise, justificat, o serie de întrebări cu privire la respectarea legislației referitoare la emiterea autorizațiilor de construire/recepția la terminarea lucrărilor/punerea în funcțiune, respectiv a celei care privește domeniul securității la incendiu.

Luând în considerare chestiunile expuse mai sus, prefectul Alexandru Moldovan a dispus  Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bucovina” al jud. Suceava, Inspectoratului Județean în Construcții Suceava și Serviciului Județean Suceava al Arhivelor Naționale să inițieze o evaluare a modului în care se asigură prevederile legale în domeniul autorizării în construcții/securității la incendiu/activității arhivistice la spațiile (construcțiile) cu destinație de arhivă, cu precădere la cele administrate de către cele 114 UAT – uri de pe raza județului, precum și la spațiile existente destinate garării autovehiculelor situate la subsolul/demisolul clădirilor de locuit colective (pentru domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții/securității la incendiu).

„Concluziile rezultate din verificările întreprinse de către specialiștii instituțiilor mai sus menționate, reuniți  în cadrul unei comisii mixte de verificare, vor face obiectul unui raport care va fi prezentat prefectului județului  (după finalizarea activităților de control) și unui material sinteză care va fi prezentat în cadrul Colegiului Prefectural în primul trimestru al anului 2022”, se arată în comunicatul Prefecturii Suceava.