Orange România contestă o Hotărâre a Consiliului Local Suceava prin care trebuie să plătească peste 250.000 de euro în 10 ani pentru terenul aferent sediului din Obcini


Intră acum și în grupul de

Orange România Communications SA, fostă Telekom România Communications SA a transmis primarului Ion Lungu o plângere prealabilă solicitând revocarea Hotărârii Consiliului Local Suceava nr. 15/2022 prin care prin care s-a aprobat majorarea chiriei pentru spațiul ocupat de Orange (fosta Telekom) în suprafață de 2.272 mp, teren proprietate privată a municipiului Suceava de pe str. Bistritei nr. 11B.

Compania spune că prin această hotărâre s-ar fi modificat nelegal și unilateral prețul stabilit de părți prin contactul de acordare a dreptului de folosință din decembrie 2012 și că nu s-ar fi respectat prevederile legale privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice deținute pe acest teren unde funcționează sediul centralei telefonice din Cartierul Obcini.

Orange spune că în contractul existent și însușit de ambele părți a fost stabilit un preț, respectiv o indemnizație anuală de 11.360 euro/an, la care se aplica TVA.

Totodată, se arată că în 15 decembrie 2021, Orange a transmis Primăriei Suceava intenția societății de a prelungi perioada de valabilitate a cotractului cu un an cu inserarea unei clauze suplimentare care să prevadă că dupa expirarea perioadei de valabilitate, contractul se va prelungi de drept cu noi perioade succesive a câte un an, exceptând situația în care una dintre părți solicită încetarea acestuia.

Mai mult, Orange precizează că fără a exista o negociere a clauzelor contractuale, în 27 ianuarie 2022 Consiliul Local a adoptat în 27 ianuarie 2022 HCL 15/2022 privind prelungirea duratei de acordare a dreptului de folosință pe 10 ani cu posibilitatea de prelungire, dar și stabilirea indemnizației la suma de  1.256.800 lei, respectiv 254.200 euro, cu recuperarea prețului în 10 ani, respectiv 25.420 euro/an, pentru parcela de teren ce face obiectul contractului.

Compania de telecomunicații explică în adresă că aceste modificări au fost făcute fără să se țină cont de prevederile legale pentru furnizorii de rețele de comunicații electronice și fără o negociere a clauzelor.

Orange mai arată că autoritatea locală nu a menționat efectiv criteriile concrete în baza cărora a modificat prețul „creând premisele unei bănuieli legitime potrivit căreia prețul a fost modificat arbitrar, în funcție de interesul local, strict pecuniar, al autorității administrativ-teritoriale, ceea ce contravine prevederilor legale incidente”.

Pe de altă parte, Serviciul juridic din Primăria Suceava consideră că hotărârea la care face referile Orange România este legală, iar susținerile companiei de telecomunicații sunt netemeinice.

Astfel, se precizează că în ședința din 27 ianuarie 2022 Consiliul Local al Municipiului Suceava a adoptat HCL nr. 15 privind prelungirea duratei de acordare a dreptului de folosință asupra unei parcele de teren proprietatea privată a municipiului Suceava proprietarului construcției amplasate pe această parcelă de teren și că la baza hotărârii de prelungire a termenului a stat raportul de evaluare întocmit asupra terenului, indemnizația datorată fiind stabilită la nivelul redevenței ce ar fi datorată în cazul în care terenul ar fi concesionat la nivelul sumei de 1 .256.500 lei, respectiv 254.200 euro, iar pentru recuperarea acestei sume s-a stabilit termenul de prelungire pentru acordarea dreptului de folosință pentru o perioadă de 10 ani, cu obligația pentru persoana juridică de a achita suma de 25.420 euro anual.

Firma de telecomunicații contestă cuantumul sumei anuale pe care o are de achitat și că ar fi în contradicție cu dispozițiile legilor specifice aplicabile domeniului de activitate, dar este contestată și durata mare, de 10 ani, pentru care s-a prelungit folosința în condițiile în care firma a cerut prelungirea doar pentru un an calendaristic cu posibilitatea prelungirilor succesive,  ulterioare, pentru câte un an.

Juriștii Primăriei Suceava susțin că legislația specifică invocată nu este aplicabilă în acest caz pentru că dreptul de folosință pe care îl primește firma nu echivalează cu dreptul de acces prevăzut în legislație.

În ceea ce privește perioada de zece ani care a fost stabilită pentru acordarea dreptului de folosință și nu pe un an cu posibilitatea de prelungire pe câte un an, juriștii Primăriei spun că nu are justificare practică în contextul în care prelungirea se impune a fi aprobată în fiecare an de Consiliul Local în baza raportului de evaluare întocmit.

„Hotărârea Consiliului Local a cărei revocare/anulare se solicită a fost adoptată în baza reglementărilor legale, generale și speciale, în vigoare la acel moment, respectiv Codul Administrativ și Codul Civil. Ținând cont de acest lucru, având în vedere că prin petiția sa petenta invocă ca motiv de nelegalitate dispoziții legale ce nu sunt aplicabile speței și motive de ordin financiar care nu pot fi primite ca argument în susținerea nelegalității unei hotărâri a deliberativului local, considerăm că nu sunt motive care să determine Consiliul Local să revoce această hotărâre”, se mai arată în raportul serviciului de specialitate.


Intră acum și în grupul de