ISJ Suceava: 111 candidați au absentat, iar 58 s-au retras din motive personale după 2 ore de la debutul probei scrise a Concursului de Titularizare, sesiunea 2022


Intră acum și în grupul de

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a informat că la proba scrisă a Concursului de Titularizare s-au prezentat 818 candidați din totalul celor 929 înscriși și 111 au absentat.

Sursa citată precizează că dintre cei prezenți la această probă, 760 au predat lucrările, iar 58 s-au retras din motive personale după două ore de la debutul probei, nefiind nici un candidat eliminat. 

Reamintim că proba scrisă a Concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022 s-a desfășurat miercuri, în 3 de centre de concurs.

Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 929 candidați, repartizați în centrele de concurs după cum urmează: 296 – Colegiul Tehnic ”Alexandru Ioan Cuza” Suceava, 341 – Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava și 292 – Colegiul Tehnic ”Petru Muşat” Suceava.

Conform ISJ Suceava, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (154 de candidați), învățământ primar în limba română (150), educație fizică și sport (100), limba si literatura română (92), limba și literatura engleză  (58), matematica (57), psihopedagogie specială (24), istorie (22), biologie (22), limba și literatura franceză (19), geografie (18), educație socială (17), religie ortodoxă (15), transporturi – maiștri instructori (12), chimie (11), economie (11).

După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor a fost de 4 ore.

Subiectele și baremele de evaluare pentru cele 51 de discipline de concurs au fost asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și au fost publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro

Rezultatele inițiale la proba scrisă vor fi afișate în data de 19 iulie, la sediul ISJ Suceava, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediul ISJ Suceava sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 19 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 20 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 27 iulie.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). 

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințele de repartizare, organizate de către ISJ Suceava în zilele de 29 iulie şi 1 august.

(LB)


Intră acum și în grupul de